Изваждане на аватар, от друга база данни

niksdevil

Registered
Едната база данни ми е, videos от която си дърпам по-голямата част от информацията за видеото и също тъка взимам и потребителя качил видеото, но не мога да изкарам аватара на потревителя.

Другата база данни е users, а графата е avatar.

Това е кода:
Код:
<?
              $get = mysql_query("select * from videos order by today_views desc limit 30");

$count = 1;          

   
while ($row = mysql_fetch_array($get)) {
 
                $name = $row[name];

                echo "
<table class=UserList topTable cellspacing=0 border=0 cellpadding=4>

<tr>
<td class=topVideoPosition align=center><div class=listPosition><b>#".$count."
</b></div></td>

<td class=topVideoDetails><span class=videoCont><a href=index.php?page=video&id=$row[id] title=Гледай: $name><span class=videoImage><span class=videoImage-128><img src=$row[img] alt=$name class=videoThumbImage /></span><span class=sideVideoButtons><button class=playlistAddButton data-video=154635 onclick=video_menu_new(this);return false; title=Добави към...></button></span><span class=videoDuration CSS3_Corners>гледай</span></span></a></span></td>
<td class=topVideoTitle><a href=index.php?page=video&id=$row[id] title=$name>$name</a></td>
<td class=topVideoUploader><span class=font10 grey>качено от</span><a href=http://izdanka.com/index.php?page=users&user=$row[author] onmouseover=show_user_info_load(this, '15223'); class=userAvatarContainer channelTextLink title=$row[author]><img src=AVATAR alt=$row[author] class=userAvatar /></a><a href=http://izdanka.com/index.php?page=users&user=$row[author] onmouseover=show_user_info_load(this, '15223'); class=narrowUsername>$row[author]</a></td>
<td class=topVideoViews align=center><div class=listViews><b>$row[today_views]</b><br/>гледания днес</div></td>
</tr>
</table>";

                $count++;
              }
              ?>
 
niksdevil каза:
Едната база данни ми е, videos от която си дърпам по-голямата част от информацията за видеото и също тъка взимам и потребителя качил видеото, но не мога да изкарам аватара на потревителя.

Другата база данни е users, а графата е avatar.
Бази данни или таблици?
 
PHP:
$op = mysql_query("SELECT * FROM writetable WHERE videoid = '$id'") or die (mysql_error());
$sup = mysql_fetch_array($op);

echo "$sup[image]";

това сложи в цикъла ,който извежда видеото,като си промениш данните в заявката и после полето ,което е написане в echo.

Успех
 
Покажи какво си направил ,каква грешка ти дава,защото аз използвам същото и работи.Или не си си настойл полетата и таблицата или не слгаш кода където трябва
 
Кое е общото между 2-те таблици ?
В таблицата `videos` в полето `author` се съдържа потребителското име което отговаря на `username` от таблица `users` правилно ли съм те разбрал ?

Ако да, то пробвай така:

PHP:
<?php
$get = mysql_query("select * from videos order by today_views desc limit 30");
$count = 1;          
while ($row = mysql_fetch_array($get))
{
$id = $row['id'];
$name = htmlspecialchars($row['name']);
$img = htmlspecialchars($row['img']);
$author = htmlspecialchars($row['author']);
$today_view = $row['today_views'];
$a = mysql_query("SELECT `avatar` FROM `users` WHERE `username`='$author'") or die(mysql_error());
$b = mysql_fetch_array($a);
$avatar = htmlspecialchars($b['avatar']);
?>
<table class="UserList topTable" cellspacing="0" border="0" cellpadding="4">

<tr>
<td class="topVideoPosition" align="center"><div class="listPosition"><b>#<?php echo $count; ?></b></div></td>
<td class="topVideoDetails"><span class="videoCont"><a href="index.php?page=video&id=<?php echo $id; ?>" title="Гледай: <?php echo $name; ?>"><span class="videoImage"><span class="videoImage-128"><img src="<?php echo $img; ?>" alt="<?php echo $name; ?>" class="videoThumbImage" /></span><span class="sideVideoButtons"><button class="playlistAddButton" data-video="154635" onclick="video_menu_new(this);return false;" title="Добави към..."></button></span><span class="videoDuration CSS3_Corners">гледай</span></span></a></span></td>
<td class="topVideoTitle"><a href="index.php?page=video&id=<?php echo $id; ?>" title="<?php echo $name; ?>"><?php echo $name; ?></a></td>
<td class="topVideoUploader"><span class="font10 grey">качено от</span><a href="http://izdanka.com/index.php?page=users&user=<?php echo $author; ?>" onmouseover="show_user_info_load(this, '15223');" class="userAvatarContainer channelTextLink" title="<?php echo $author; ?>"><img src=<?php echo $avatar; ?> alt="<?php echo $author; ?>" class="userAvatar" /></a><a href="http://izdanka.com/index.php?page=users&user=<?php echo $author; ?>" onmouseover="show_user_info_load(this, '15223');" class="narrowUsername"><?php echo $author; ?></a></td>
<td class="topVideoViews" align="center"><div class="listViews"><b><?php echo $today_views; ?></b><br/>гледания днес</div></td>
</tr>
</table>
<?php
$count++;
}
?>
 
Извинявам се , грешката е била моя..

Трябвало е това
PHP:
$today_view = $row['today_views'];

да бъде така:
PHP:
$today_views = $row['today_views'];
 

Горе