Изпращане на е-майл през php с "Cc"

pecatabg

Registered
Здравейте имам следния код който изпраща емай до даден потребител, с това нямам проблем но когато му задам повече от един е-майл в cc, той стига само до първия получател но не и до втория. Искам да ви попитам дали имате идея как може да се поправи това.
Ето го и кода:
$aDoor = $_POST['mail_cc'];
$aDoor1 = $_POST['mail_bcc'];
if(isset($aDoor))
{
$N = count($aDoor);
$N1 = count($aDoor);
echo("You selected $N door(s): ");
// for($i=0; $i < $N; $i++)
// {
$email_subject = "New mail";
$email_body = "You have new mail";
$to = $_POST['mail'];//. ', '; // note the comma
$headers = "From: task_test \r\n";
$headers .= "Reply-To: mail@mydomain.com \r\n";
for($i=0; $i < $N; $i++)
{
//$headers .= "Cc: $aDoor[$i] \r\n";
$headers .= "Cc: " . $aDoor[$i] ."\n";
}
for($i=0; $i < $N1; $i++)
{
$headers .= "Bcc: " . $aDoor1[$i] ."\n";

}
echo $headers;
mail($to,$email_subject,$email_body,$headers);
}
 

Горе