Изпълнение само 1 път през деня на задачите

cmsfan

Registered
Ако имам това:

Код:
$sql = "SELECT * FROM `tablica` WHERE `data` > '{$date}' "; 

while($row = mysql_fetch_array($sql)) {   
$expiredf = $row['folder'];
$expiredda = $row['data'];
$expiredid = $row['id'];
}
if ($sql) {   
$current_dir = "papka/$expiredf"; ////// ИМЕТО НА ПАПКАТА КОЯТО ЩЕ ИЗПРАЗВАТЕ///////
$del = remove_dir($current_dir); 
echo $del;

mysql_query("DELETE FROM `tablica` WHERE `id`='{$expiredid}' AND `folder`='{$expiredf}' AND `data`='{$expiredda}'") or die(mysql_error());

}

Как да направя така, че да се изпълнява само 1 път през целия ден ? Защото иначе ми товари хоста доста...
Надявам се да може само с php да се направи, да се обхванат тези неща:
Код:
$current_dir = "papka/$expiredf"; ////// ИМЕТО НА ПАПКАТА КОЯТО ЩЕ ИЗПРАЗВАТЕ///////
$del = remove_dir($current_dir); 
echo $del;

mysql_query("DELETE FROM `tablica` WHERE `id`='{$expiredid}' AND `folder`='{$expiredf}' AND `data`='{$expiredda}'") or die(mysql_error());
с нещо (с някаква проверка).

Благодаря!
 
Ами след като изтриеш дадената папка трябва да направиш някаде запис било то във файл или в табица в базите на текущото време + 24 часа в случая ти показвам как ще стане с файл times.txt:
PHP:
mysql_query("DELETE FROM `tablica` WHERE `id`='{$expiredid}' AND `folder`='{$expiredf}' AND `data`='{$expiredda}'") or die(mysql_error());
file_put_contents('times.txt',time() + 24*3600);
и при всяко изпълнение на кода проверяваш дали са минали 24 часа от последното триене:
PHP:
$next_time=file_get_contents('times.txt');
if($next_time<time()) {
//ако са минали 24 часа(1ден) 
$current_dir = "papka/$expiredf"; 
$del = remove_dir($current_dir); 
echo $del;
mysql_query("DELETE FROM `tablica` WHERE `id`='{$expiredid}' AND `folder`='{$expiredf}' AND `data`='{$expiredda}'") or die(mysql_error());
file_put_contents('times.txt',time() + 24*3600);
}
else echo 'Не са минали 24 часа от последното триене.';
 

Горе