Изтриване на папка след определено време

cmsfan

Registered
Имам няколко папки в една главна папка, въпроса ми е как когато mysql заявката бъде: WHERE data+'$expire'>'$date' и естествено изтече времето папките да се трият ?
Като се има в предвид, че папките в датабазата се записват под колона "folder", самите папки са дефинирани като $folder.
В датабаза има 3 колони:
id folder и data. (unix време)
 
Използвай crontab/job , задай му през колко време да прави проверка и да изтрива папката.

PHP:
if (!is_dir('folder')) {
    echo "папката не съществува";
} else {
    rmdir('folder');
}

Тоест, ако взимаш въпросното време от MySQL създаваш си файл, с които правиш проверката дали е изтекло времето. Ако времето е изтекло, то тогава файла да се изтрива. Настройваш crontab/job да "натиска"/"отваря" дадения файл и готово.

http://php.net/manual/en/function.rmdir.php
 

Горе