Изчезващ текс

puzzelbrain1

Registered
Има ли функция в php която да изкарва даден текст за определен интервал от време след което да го скрива?
 
Това се прави с джаваскрипт.

ПХП е сървърен език, което значи, че се изпълнява в сървъра, преди да се изпрати към браузъра на потребителя. Няма как да стане.
 

Горе