Има ли грешка в кода?

nBN

Registered
PHP:
<?php
$url='localhost';
$user = "root";
$pass = "761011aa";
$db = "fun123";
$host = "localhost";
$connection = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни1");
$db = mysql_select_db($db,$connection)or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни2");
$chars="set character set latin1";
mysql_query($chars);
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
define(STARS, 5); // от тук може да окажете колко звезди да се изобразяват
?>

Има ли грешка някаде по този код :? :)
Благодаря
 
<?php
$url='localhost';
$user = "root";
$pass = "761011aa";
$db = "fun123";
$host = "localhost";
$connection = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни1");
$db = mysql_select_db($db,$connection)or die("Сайтът не може да се свърже към базата данни2");
$chars="SET NAMES utf8";
mysql_query($chars);
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
define(STARS, 5); // от тук може да окажете колко звезди да се изобразяват
?>
Работи ли? Хубаво е да ползваш utf8 за енкодинг и utf8_general_ci за колация.
 

Горе