Как ще стане това

Lambenstein

Registered
Искам да попитам, как да направя кода по долу да прави проверка дали човека ти е приятел. На мястото с червен цвят да се сложи проверката.
Ако той не ти е приятел - Адд усер
Ако ти е приятел -Изпрати Съобщение


<?php
include "config.php";
$db = mysql_query("SELECT * FROM users ORDER by id ASC LIMIT 200000");
$i = 0; // prisvoqvame na $i stoinost 0
// определяме колко реда да ни показва. В случая 20 на страница.

$broinastranica = 10;

// от коя страница да почне да показва.Може да искаме да е от втора или от последна.

$pageNum = 1;

// ако има получени данни $_GET['page'] ще покаже страницата с номер $_GET['page']

if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum = $_GET['page'];
}

//тука определяме кои редове ще се показват - примерно ако $_GET['page']=2
// ще покаже от 20 до 40-ти ред.
$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
//заявката ще върне само посочените редове - примерно от 20 до 40 в зависимост от $_GET['page']
$query = " SELECT id,username,avatar,info FROM users ORDER by id DESC " .
" LIMIT $redove, $broinastranica";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
// print-ваме посочените редове в таблица.
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$qq = mysql_query("SELECT * FROM music WHERE kachil='$row[username]'");
$resultat = mysql_num_rows($qq);
$to4kip = 2;
$rezultat4o = $resultat * $to4kip;
echo '<ul id="product_list" class="clear">
<li class="ajax_block_product first_item item clearfix">
<div class="home_image">
<a href="user.php?id='.$row[id].'" title="'.$row[username].'"><img src="'.$row[avatar].'" alt="'.$row[username].'" width="169" height="169" /></a>
</div>
<div class="center_block">
<h3><a class="product_link" href="user.php?id='.$row[id].'" title="'.$row[username].'">'.$row[username].'</a></h3>
<p class="product_desc">
<h3>Information:</h3><a class="product_descr" href="user.php?id='.$row[id].'" title="User Information!">'.$row[info].'</a>
</p>
</div>
<div class="right_block">
<a class="exclusive ajax" rel="ajax_id_product_1" href="addfriends.php?id='.$row[id].'" title="Add to Friends">Add to Friends</a>
<a class="button" href="user.php?id='.$row[id].'" title="View">View</a>
</div>
</li>
</ul>';
}

echo"</table></center>";


// проверяваме таблицата колко редове има
$query = "SELECT COUNT(id) AS numrows FROM users";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];


$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';

for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= "<ul class='pagination'><li class='current'><span>$page</span></li></ul>";
}
else
{
$nomeranastranici .= "<ul class='pagination'><li><a href=\"$self?option=users&page=$page\"><span>$page</span></a></li></ul>";
}
}// създаване на ликовете [предишна] [следваща]
// както и линковете [първа] и [последна]


if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = "<ul class='pagination'><li id='pagination_previous'><a href=\"$self?option=users&page=$page\"><span><< Previous </span></a></li></ul>";

}
else
{
$predishna = ' ';
$parva = ' ';
}

if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = "<ul class='pagination'><li id='pagination_next' class='pagination'><a href=\"$self?option=users&page=$page\"><span> Next >> </span></a></li></ul>";

}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}

// показваме
echo $parva . $predishna . $nomeranastranici . $sledvashta . $posledna;
echo "";
while($row = mysql_fetch_assoc($db))
{
$id = $row['id'];
$username = $row['username'];
if($i%1 == 0)
{
echo "<tr>";
}
echo "";
$i++; //tuka narastva $i s 1 za vseki zapis ako ima 5 zapisa i shte stane 5
}
?>


Благодаря предварително
 
Да приемем, че имаме таблица(friendship) - записва приятелите на всеки потребител по ID.

PHP:
$_SESSION['id']; //ID-то на твоя акуант
$myID=(int)$_SESSION['id'];

$userID=(int)$_GET['iduser']; //Това идва от някакъв генириран линк на хората в сайта и това е ID - то на потребитела на който искаш да му видиш страницата


//userid = Потребитела който искаш да му влезнеш в профила.
//id = Твойто ID.
$smf=mysql_query("SELECT userid, id FROM friendship WHERE id='$myID' AND userid='$userID'  ");

if(mysql_num_rows($smf)>0) {

echo 'Прати съобщение';

}

else {
echo 'Добави в приятели';
}
 

Горе