Как ще стане това?

farzy

Registered
Искам примерно да има този условен израз

PHP:
if ( $page == "index.php" ) {
$pagetitle = 'Начало'; }

Но не знам как ще стане да проверява коя страница, коя е. Тоест - не знам как ще провери дали $page е равна на index.php
 
просто на променливата $page присвояваш url-то, като си изрявзаш само това с файла и сравняваш. Или казано по друг начин проверяваш дали в текущото урл имаш страницата на която се намираш ;)
 
Това ми е ясно де, но как ще стане самата променлива, че съм много назад с тия работи.
 
PHP:
<?php

 $pageURL = 'http';
 $pageURL .= "://";
 if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 } else {
  $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
 }

$sos = parse_url($pageURL);

?
>

HTML:
<nav>
						<ul>  
							<li class="<?= $sos['path'] == '/index.php'			? 'current' : ''?>"><a href="index.php"><?= $menu['home']; ?></a></li>
							<li class="<?= $sos['path'] == '/services.php'		? 'current' : ''?>"><a href="services.php"><?= $menu['service']; ?></a></li>
							<li class="<?= $sos['path'] == '/hosting.php'		? 'current' : ''?>"><a href="hosting.php"><?= $menu['hosting']; ?></a></li>
							<li class="<?= $sos['path'] == '/promotions.php'	? 'current' : ''?>"><a href="promotions.php"><?= $menu['solution']; ?></a></li>
							<li class="<?= $sos['path'] == '/support.php'		? 'current' : ''?>"><a href="support.php"><?= $menu['support']; ?></a></li>
							<li class="<?= $sos['path'] == '/contacts.php'		? 'current' : ''?>"><a href="contacts.php"><?= $menu['contact']; ?></a></li>
						</ul>
					</nav>

Ето мако готово, отава да си го тестваш и разбереш как работи.
 
PHP:
function curPageURL() 
{
	$pageURL = 'http';
	if (isSet($_SERVER["HTTPS"]) == "on") 
	{
		$pageURL .= "s";
	}
	$pageURL .= "://";
	if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") 
	{
		$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
	} 
	else 
	{
		$pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
	}
	return $pageURL;
}
$pageURL = addslashes(htmlspecialchars(trim(curPageURL())));

Ако ще въвеждаш в базата задължително, филтрирай за да се защитиш :) [/php]
 

Горе