Къде е грешката

uphero

Registered
Ето кода от индекса проблема е в логина когато натисна влез стартирам сесията но не се показва менюто което е зададено за логнат потребител
PHP:
<?php session_start();
ob_start();
include('settings.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en-US" xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <link type="text/css" href="css/style.css" rel="stylesheet"/>
		<title>R96 версия 4.0.</title>
  </head>
  <body>
    <div id="header">
      <a href="index.php"><img src="images/header.png" alt="header" border="0"/></a>
    </div>
		<div id="menu">
		<a href="index.php">Начало</a>
		<a href="index.php?m=uroci">Уроци</a>
		<a href="index.php?m=members">Потребители</a>
		<a href="index.php?m=contacts">За контакти</a>
		</div>
			
		<div id="left">	
		<div id="fmenu_head">Потребителско меню
		</div>
		<div id="fmenu_center" style="width: 198px; margin: 0 0 0 1px;padding-bottom: 6px;" >
		<?php
		if($_SESSION['username']!==true)
		{ echo '
		<form method="POST" action="modules/login.php">
		<input type="text" name="username" id="input_user" /><br />
		<input type="password" name="password" id="input_pass" /><br />
		<input type="submit" name="submit" value="Вход" id="submit"/>
		ИЛИ се <a href="index.php?m=register">Регистрирай</a><br /><br />
		<center><img src="images/icons/lock_unlock.png"> <a href="index.php?m=forgot">Забравена парола?</a></center>
		</form> ';
		}
		else
		{
$sesuser = $_SESSION['username'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='$sesuser'");
while($row = mysql_fetch_array($sql))
{
$ra = $row['rank'];
$av = $row['avatar'];
if($ra == "member") $rank = 'Ранг: <br><img src="images/member.png">';
if($ra == "admin") $rank = 'Ранг: <br><img src="images/admin.png">';
if($ra == "admin") $rk = '<img src="images/icons/award_star_gold.png" width="16"><font size="2"><a href="index.php?m=admin">Админ панел</a></font><br/>';}
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td class="menubg"></td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="border1">
<center>
<b>
'.$rank.'
<br>
'.$avatar.'
<br>
<img src="images/icons/house.png" width="16"><font size="2"> <a href="index.php">Начало</a></font><br/>
'.$rk.'
<img src="images/icons/add.png" width="16"><font size="2"> <a href="index.php?m=uroci&ext=add">Добави урок</a></font><br/>
<img src="images/icons/msg.gif" width="16"><font size="2"> <a href="index.php?m=pm">Съобщения </a></font><font color="#84aa03" size="2">('.$num.')</font><br/>
<img src="images/icons/user_business_boss.png" width="16"><font size="2"> <a href="index.php?m=profile">Профил</a></font><br/>
<img src="images/icons/doc_page.png" width="16"><font size="2"> <a href="index.php?m=uroci">Всички уроци</a></font><br/>
<img src="images/icons/user_silhouette.png" width="16"><font size="2"> <a href="index.php?m=members">Потребители</a></font><br/>
<img src="images/icons/exit.gif" width="16"><font size="2"> <a href="modules/logout.php">Изход</a></font><br/>

</b>	
</center> 
</td>
 </tr>
</table> ';
}
		?>
		</div>
		<div id="fmenu_footer"></div>
		</div>
		<div id="center">
		<div id="menu_center">Начало</div>
		<div id="fmenu_center" style="width: 707px; margin: 0 0 0 1px;padding-bottom: 5px;">
		<?php
$_GET['m'] = htmlspecialchars($_GET['m']);
if (!isset($_GET['m'])){
	$page = "modules/home.php";
}else{
	if (!isset($_GET['ext']) || $_GET['ext'] == ''){
		if ($_GET['m'] == "home") {
			$page = "modules/home.php";
		}else{
		if ($_GET['m']) {
$page = "modules/" . $_GET['m'] . "/index.php";
	}else{
				$page = "modules/home.php";
			}
		}
	}else{
		if ($_GET['m']) {

$page = "modules/" . $_GET['m'] . "/" . $_GET['ext'] . ".php";
}else{
			$page = "modules/home.php";
		}
	}
}
if(!file_exists($page))
{
echo '<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
  <td class="menubg">Грешка 404</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="border1">
	<div align="center">
<b><font color="red" size="4">Няма такава страница!</font></b>
	</div>
	</td>
 </tr>
</table>';
}
else
{
include("$page");
}
?>
		</div>
		<div id="menu_center_footer"></div>
		</div>
 
Еми , ти никаде не си казал дали $_SESSION['username'] е равно на true , ти просто го създаваш , съответно просто провери дали съществува ..

PHP:
if($_SESSION['username'])
{
 echo "Logged as :".$_SESSION['username'] ;
}
else
{
 echo "login form"; 
}


Едит : дори и да си казал дали е равно на true , не се проверява така с "!==" ,а така "!=" .. :)
 
M1tq96 каза:
Еми , ти никаде не си казал дали $_SESSION['username'] е равно на true , ти просто го създаваш , съответно просто провери дали съществува ..

PHP:
if($_SESSION['username'])
{
 echo "Logged as :".$_SESSION['username'] ;
}
else
{
 echo "login form"; 
}


Едит : дори и да си казал дали е равно на true , не се проверява така с "!==" ,а така "!=" .. :)
Благодаря стана имаш +
 

Горе