Малак проблем с езика

botevis2

Registered
Ами тези въпросителни който сам оградил се зелено искам да ги махна принципно трябва да е на бг може би се досещате пробвах да сложa
mysql_query("SET NAMES utf8"); под редовете в който се свръзвам но не се получи някакви идей ?
4957405t.jpg
 
Провери дали енкодинга на страницата ти е UTF8 и дали файла ти е UTF8 without BOM :)
 
Видях в phpmyadmin имам Колация,документите са ми utf8, други предложения ?
 
1.Пробвах да сложа mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); на няколко метса (не наведнъж :D)
2.Ето ми кода който несам писал аз,видях урок в сайта за търсачка с предположения ...
3.Редовете за свръзване са в началото сложете mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); където е трябва да приключваме
Код:
<?php
	
	$db = new mysqli('localhost', 'root', '', 'categ');
	

	if(!$db) {
		// Show error if we cannot connect.
		echo 'ERROR: Could not connect to the database.';
	} else {
		// Is there a posted query string?
		if(isset($_POST['queryString'])) {
			$queryString = $db->real_escape_string($_POST['queryString']);
			
			// Is the string length greater than 0?
			if(strlen($queryString) >0) {
				$query = $db->query("SELECT * FROM search s INNER JOIN categories c ON s.cat_id = c.cid WHERE name LIKE '%" . $queryString . "%' ORDER BY cat_id LIMIT 8");
				
				if($query) {
					// While there are results loop through them - fetching an Object.
					
					// Store the category id
					$catid = 0;
					while ($result = $query ->fetch_object()) {
						if($result->cat_id != $catid) { // check if the category changed
							echo '<span class="category">'.$result->cat_name.'</span>';
							$catid = $result->cat_id;
						}
	     			echo '<a href="'.$result->url.'">';
	     			echo '<img src="search_images/'.$result->img.'" alt="" />';
	     			
	     			$name = $result->name;
	     			if(strlen($name) > 35) { 
	     				$name = substr($name, 0, 35) . "...";
	     			}	     			
	     			echo '<span class="searchheading">'.$name.'</span>';
	     			
	     			$description = $result->desc;
	     			if(strlen($description) > 80) { 
	     				$description = substr($description, 0, 80) . "...";
	     			}
	     			
	     			echo '<span>'.$description.'</span></a>';
	     		}
	     		echo '<span class="seperator">Резултати</span><br class="break" />';
				} else {
					echo 'ERROR: There was a problem with the query.';
				}
			} else {
				// Dont do anything.
			} // There is a queryString.
		} else {
			echo 'There should be no direct access to this script!';
		}
	}
	
?>
 
Отвори документа с Notepad++ и избери горе от менюто encoding/кодиране
UTF8 without BOM
 

Горе