Малък проблем!

kristiqn2

Registered
Здравейте,
Как мога да направя така че да ми излизат на един ред по 4 и след това на друг ред пак 4 става въпрос за система за подаръци и съм го направил да ми изкарва подаръците но ми ги изкарва на 1 ред всички и излизат от div-a ето го и кода :
PHP:
			<?php
			include 'connect.php';
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$username = $_GET['username'];
$runq = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE username='".$_GET['username']."'");
$row = mysql_fetch_array($runq);
if($username != $row[username]) {
}
if($username == null) {
}
?>
<?
$user1 = $urow['username'];
?>
<table align="center">
                <?php
$user = htmlspecialchars($_POST['user']);
function security($var)
{
$var = trim($var);
$var = addslashes($var);
$var = htmlspecialchars($var);
return $var;
}

$q1 = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE username = '".security($user1)."'") or die (mysql_error());
$rowuser = mysql_fetch_assoc($q1);

$q2 = mysql_query("SELECT * FROM `gifts` WHERE `fid` = '".$rowuser['username']."' ORDER by `id` DESC") or die (mysql_error());
while($rowgift = mysql_fetch_array($q2)){
if($rowgift['giftid']== 1){$gift="<img src='gift/1.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 2){$gift="<img src='gift/2.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 3){$gift="<img src='gift/3.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 4){$gift="<img src='gift/4.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 5){$gift="<img src='gift/5.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 6){$gift="<img src='gift/6.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 7){$gift="<img src='gift/7.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 8){$gift="<img src='gift/8.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 9){$gift="<img src='gift/9.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 10){$gift="<img src='gift/10.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 11){$gift="<img src='gift/11.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 12){$gift="<img src='gift/12.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 13){$gift="<img src='gift/13.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 14){$gift="<img src='gift/14.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 15){$gift="<img src='gift/15.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 16){$gift="<img src='gift/16.jpg'/>";}
if($rowgift['giftid']== 17){$gift="<img src='gift/17.jpg'/>";} if($rowgift['giftid']== 18){$gift="<img src='gift/18.jpg'/>";}

echo"<td class='b'>$gift <br />Подарил: <a href='$rowgift[uid]'>$rowgift[uid]</a></td>";
}

?></table>
          <?php $runq = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE username='".$_GET['user']."'");
$row = mysql_fetch_array($runq); ?>
</tr>
 
Код:
<?php
include 'connect.php';
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$username = trim($_GET['username']);
$runq = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE username='".$_GET['username']."'");
$row = mysql_fetch_array($runq);

echo '<table align="center">';

$q2 = mysql_query("SELECT * FROM `gifts` WHERE `fid` = '".$row['username']."' ORDER by `id` DESC") or die (mysql_error());
$broi = 0;
while($rowgift = mysql_fetch_array($q2))
	{
		if ( $rowgift['giftid'] > 0 && $rowgift['giftid'] < 19 ) { $gift="<img src='gift/$rowgift[giftid].jpg'/>"; }

		if ( $broi == 0 ) { echo '<tr>'; }
		echo"<td class='b'>$gift <br />Podaril: <a href='$rowgift[uid]'>$rowgift[uid]</a></td>";
		if ( $broi == 3 ) { echo '</tr>'; $broi = -1; }
		
		$broi = $broi + 1;
	}

echo '</table>';
?>
 
мм пробвах но не става .... Къде точно трябва да го сложа този код ? на мястото на стария ли ?
 
PHP:
<?php
include 'connect.php';
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$username = trim($_GET['username']);
$runq = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE username='".$_GET['username']."'");
$row = mysql_fetch_array($runq);

echo '<table align="center"><tr>';

$q2 = mysql_query("SELECT * FROM `gifts` WHERE `fid` = '".$row['username']."' ORDER by `id` DESC") or die (mysql_error());
$i= 0;
while($rowgift = mysql_fetch_array($q2))
  {
$i ++;
  if($i%4 == 0){ echo "</tr><tr>";}
   echo "<td>- $i -</td>";
  }

echo '</tr></table>';

ако нестане със
PHP:
 if($i%4 == 0){ echo "</tr><tr>";} пробвай със if($i == 4){echo "</tr><tr>";}
.. :)
 

Горе