Моля за по-оптимизирано решение на този проблем.

tedo96

Registered
Имам чуството, че това е много код за едно просто извеждане. Как може да се оптимизира?
Забравих да спомена, че работя с CodeIgniter.
PHP:
  public function printLastThreeTopics() {
    $this->load->helper('text');
    $this->db->order_by('id', 'desc');
    $this->db->limit(3);
  
    $query = $this->db->get('blog_topics');
    $topics = $query->result_array();
    $alltopics = array();
    $newtopic = array();
    foreach ($topics as $topic) {
      $newtopic['id'] = $topic['id'];
      $newtopic['title'] = $topic['title'];
      $newtopic['topic'] = $topic['topic'];
      $newtopic['short'] = word_limiter($topic['topic'], 50);
      $newtopic['image'] = $topic['image'];
      $newtopic['author'] = $topic['author'];
      $newtopic['tags'] = $topic['tags'];
      $newtopic['category'] = $topic['category'];
      $newtopic['date'] = $topic['date'];
      $alltopics[] = $newtopic;
    }
    return $alltopics;
  }
 
Във първия foreach сложи още един :

PHP:
 public function printLastThreeTopics() {
    $this->load->helper('text');
    $this->db->order_by('id', 'desc');
    $this->db->limit(3);

    $query = $this->db->get('blog_topics');
    $topics = $query->result_array();
    $alltopics = array();
    $newtopic = array();
    foreach ($topics as $topic) {
     foreach($topic as $key=>$val)
      $alltopics[][$key] = $val;

    }

    return $alltopics;

  }

Едит: Даже може да махнеш този $newtopic масив.
 
PHP:
public function printLastThreeTopics() {
    $this->load->helper('text');
    $this->db->order_by('id', 'desc');
    $this->db->limit(3);
    $query = $this->db->get('blog_topics');
    $alltopics = $query->result_array();
 foreach($alltopics as $key=>$topic){
  $alltopics[$key]['short'] = word_limiter($topic['topic'], 50);
 }
return $alltopics;
   }
 
Кода на Павката ми изглежда по-добър. :)

Сетих се за още един въпрос...
Извеждам си резултатите така:
PHP:
        <?php 
        foreach($last_topics as $last_topic) {
        ?>
        <div class="third">
          <h4><?= $last_topic['title']; ?></h4>
          <small>от <a href="#"><?= $last_topic['author']; ?></a> на <?= $last_topic['date']; ?></small>
          <span class="img_frame_thin left"><img src="<?= $last_topic['image']; ?>" alt="" /></span>
          <p><?= $last_topic['short']; ?><a href="single.html">Continue...</a></p>
		</div>
        
        <?php
        }
        ?>
Как мога при третото последно завъртане на цикъла class-a от <div class="third"> да стане на <div class="third last">
 
Брой завъртанията. Дефинирай една външна променлива $i = 0; и в края на цикъла увеличавай с 1. А отгоре прави проверка, когато $i == 3 да ти сменя класа.
 
relax4o каза:
Брой завъртанията. Дефинирай една външна променлива $i = 0; и в края на цикъла увеличавай с 1. А отгоре прави проверка, когато $i == 3 да ти сменя класа.
Точно така пробвах, но не се получи и реших да питам. Започнах да експериментирам и сложих $i++; в началото на цикъла, а не в края и стана. :)
 
По принцип не би трябвало да има проблем, когато го сложиш в края. А можеш да пробваш и така:

PHP:
$i = 0;
foreach(....){

     if(++$i == 3){

    }

}
 

Горе