От къде да променя цвета на текста ?

emcuemnecu

Registered
Код:
<?php
			if(isSet($_GET['mode'])) {
				$mode = (int)$_GET['mode'];
				$mode = str_replace ("-", "", $mode);
			} else {
				$mode = "";
			}
			if(in_array($mode, array('1','2'))) {
				$mode = $mode;
			} else {
				$mode = '';
			}
			switch($mode){
				case "2";
					if(isSet($_GET['id'])) {
						$id = (int)$_GET['id'];
						$id = str_replace ("-", "", $id);
					} else {
						$id = "";
					}
					$query = mysql_query("SELECT * FROM `lyrics` WHERE id='{$id}';") or die(mysql_error());
					if ((mysql_num_rows($query) > 0)&& ($id != NULL)) {
						while($row = mysql_fetch_array($query)) {
							mysql_query ("UPDATE `lyrics` SET views=views+1 WHERE id='{$id}';") or die(mysql_error());
							$id   = $row['id'];
							$title = $row['title'];
							$author = $System->user($row['uid']);
							$text  = nl2br($row['text']);
							$date  = date("Y-m-d / h:m", $row['date']);
							if($row['image'] == NULL) {
								$picture = "pictures/default.jpg";
							} else {
								$picture = $row['image']."";
							}
							echo "<h2>{$title}</h2>
							<b>Добавена на: {$date}</b><br />
							<b>Добавена от: {$author}</b><br /><br />
							<div style='position: relative; background:url({$picture});'><img src='{$picture}' width='400px' height='300px' style='position:absolute;left:700px;bottom:0px;top:-50px;'></div>
							{$text}";
						}
					} else {
						echo "Новината не съществува..";
					}
				break;
				case "1";
					if(isSet($_GET['letter'])) {
						$letter = $_GET['letter'];
						$letter = str_replace ("-", "", $letter);
					} else {
						$letter = "";
					}
					$query = mysql_query("SELECT * FROM `lyrics` WHERE Left( title, 1 ) = '{$letter}';") or die(mysql_error());
					if ((mysql_num_rows($query) > 0)&& ($letter != NULL)) {
						echo "<center>Новини свързани с горивата в България<br />Политически новини свързани с живота ни.<br /><br />";
						$non_alpha = array('#');
						$alphabetical_array = range('а','я');
						$final_array = array_merge($non_alpha, $alphabetical_array);
						function AddLinks($letter) {
							$title = strtoupper($letter);
							$a = "<a href='index.php?mode=1&letter=".$letter."'>".$title."</a>";
							return($a);
						}
						$format_array = array_map("AddLinks", $final_array);
						echo implode(" | ", $format_array)."</center>";
						echo "
						<table style='border: 0px solid #f5f5f5;'>
						<tr>
							<td style='border: 0px solid #f5f5f5;'>#</td>
							<td width=\"700px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'>Заглавие</td>
							<td width=\"180px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'>Добавена</td>
							<td width=\"150px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'>Добавена от</td>
							<td width=\"60px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'>Прегледана</td>
						</td>";
						$i='0';
						while($row = mysql_fetch_array($query)) {
							$title = $row['title'];
							$author = $System->user($row['uid']);
							$date  = date("Y-m-d / h:m", $row['date']);
							$i++;
							echo "
							<tr>
								<td>{$i}</td>
								<td><a href=\"index.php?mode=2&id={$row['id']}\" title=\"{$title}\">{$title}</a></td>
								<td>{$date}</td>
								<td>{$author}</td>
								<td style='text-align: center;'>{$row['views']}</td>
							</tr>";
						}
						$i='0';
						echo "</table>";
					} else {
						echo "Текста не съществува..";
					}
				break;
				default;
						echo "<center>Новини свързани с горивата в България<br />Политически новини свързани с живота ни.<br /><br />";
					$non_alpha = array('#');
					$alphabetical_array = range('а','я');
					$final_array = array_merge($non_alpha, $alphabetical_array);
					function AddLinks($letter) {
						$title = strtoupper($letter);
						$a = "<a href='index.php?mode=1&letter=".$letter."'>".$title."</a>";
						return($a);
					}
					$format_array = array_map("AddLinks", $final_array);
					echo implode(" | ", $format_array)."</center>";
					$query = mysql_query("SELECT * FROM `lyrics` ORDER BY `title` ASC;") or die(mysql_error());
					if (mysql_num_rows($query) > 0) {
					echo "
					<small>всички текстове, по азбучен ред.</small>
					<table style='border: 0px solid #f5f5f5;'>
						<tr>
							<td style='border: 0px solid #f5f5f5;'>#</td>
							<td width=\"700px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'><font face=\"arial, helvetica, sans-sherif\" size=\"-1\" color=\"#ff0000\">Заглавие</font></td>
							<td width=\"180px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'><font face=\"arial, helvetica, sans-sherif\" size=\"-1\" color=\"#ff0000\">Добавена</font></td>
							<td width=\"150px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'><font face=\"arial, helvetica, sans-sherif\" size=\"-1\" color=\"#ff0000\">Добавена от</font></td>
							<td width=\"60px\" style='border: 1px solid #f5f5f5;'><font face=\"arial, helvetica, sans-sherif\" size=\"-1\" color=\"#ff0000\">Прегледана</font></td>
						</td>";
					$i='0';
					while($row = mysql_fetch_array($query)) {
						$title = $row['title'];
						$author = $System->user($row['uid']);
						$date  = date("Y-m-d / h:m", $row['date']);
						$i++;
						echo "
						<tr>
							<td style='border: 0px solid #ff0000;'>{$i}</td>
							<td><a href=\"index.php?mode=2&id={$row['id']}\" title=\"{$title}\">{$title}</a></td>
							<td>{$date}</td>
							<td>{$author}</td>
							<td style='text-align: center;'>{$row['views']}</td>
						</tr>";
					}
					$i='0';
					echo "</table>";
					} else {
						echo "Няма добавени новини.";
					}
				break;
			}
			?>
Когато добавя текст той е в бял цвят, а аз искам да е в черен, но нещо не се получава ?
 
<font color="red">text alabala </font> И вече примерно когато искаш да смениш цвета от примерно някаква форма оптион избираш на какъв цвят да отговаря колора <fotn colot="$promenliva"<text</font> и си избираш какъв цвят да е от предварително зададени примерно бял #FFFFFF или черен #000000 и така :)
 
Ами къде извеждаш текста или който текст желаеш да оцветиш в червено ! Примерно echo "<font color='red'>Новината не съществува..</font>";
 
Предполагам става дума за този ред :
PHP:
echo "<h2>{$title}</h2>
           <b>Добавена на: {$date}</b><br />
           <b>Добавена от: {$author}</b><br /><br />
           <div style='position: relative; background:url({$picture});'><img src='{$picture}' width='400px' height='300px' style='position:absolute;left:700px;bottom:0px;top:-50px;'></div>
          <font color='red'> {$text}</font>";
 
Получи се, а как да подравня текста ?
с Css го правя така:
Код:
.about_col1 p {
text-align: justify;
}
но в php нещо не ми е ясно как да стане ?
 
Ако искаш да го подравниш в центъра правиш така :
PHP:
echo "<h2>{$title}</h2>           <b>Добавена на: {$date}</b><br />           <b>Добавена от: {$author}</b><br /><br />           <div style='position: relative; background:url({$picture});'><img src='{$picture}' width='400px' height='300px' style='position:absolute;left:700px;bottom:0px;top:-50px;'></div>          <font color='red'> <center>{$text}</center></font>";
а за подравнение на дясно или ляво align='left' или align='right' така :
<font color='red' align='right'>{$text}</font>
Ако не стане правиш една таблица така :
<font color='red'><table align='right'><td>{$text}</td></table></font>
или си правиш един див който настройваш с ЦСС
 
Ще имаш плюсче, ако може и на това, опитвам се снимката да е преди текста
тоест снимката от ляво и текста продължава срещу снимката и продължава под нея
това ми е кода
Код:
<img src='{$picture}' width='250px' height='250px' style='position:absolute;left:670px;bottom:0px;top:-70px;'>
 
За подравняването на текста не ме разбра или поне така си мисля, че не си ме разбрал.
Аз искам да няма едно изречение по-късо, друго по-дълго всеки ред на еднаква дължина, сещаш ли се ?
 
Това ставаше с ЦСС до колкото си спомням се лепеше текста до снимката, като се подравняваше от дясно на снимката ! Незнам вече как ставаше това, ще потърся тема :)
 
За снимката и текста го оправих остана да разбера как да подравня текста :)
 

Горе