Помощ за меню във функция

PHP_Masters

Registered
Направил съм си функция която да изкарва header-а на началната страница

PHP:
function My_header($title)
{
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<head>
		<meta name="keywords" content="Дом за възрастни хора, старчески дом, хоспис, стари хора, деменция, дом за стари хора"><meta name="description" content="">
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
		<title><?php echo $title; ?></title>
		<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen">
	</head>
	<body>
		<div id="wrapper">
			<div id="header">
				<div id="logo">
					<h1>Grazie</h1>
					<p></p>
				</div>
			</div>
			
			<div id="menu">
				<ul>
					<li><a href="index.php">Начало</a></li>
					<li><a href="care.php">Услуги</a></li>
					<li><a href="forus.php">За нас</a></li>
					<li><a href="gallery.php">Галерия</a></li>
					<li class="current_page_item"><a href="contacts.php">Контакти</a></li>
				</ul></div>
			
			<div id="page">
				<div id="content">
					<div id="banner"><img src="images/img07.jpg" alt=""></div>
					<div class="post">
<?php
}
?>

и се чудя при менюто как ставаше номера така че като съм на индекс страницата началото да е "current_page_item"
 
Правил съм го така:
PHP:
<li <?php if ($_SERVER["PHP_SELF"] == '/index.php') {
            echo "class='open'";
        } ?>><a href="<?php dirs('index.php'); ?>">НАЧАЛО</a></li>
 
Пробвай и така:
Код:
<li <?php echo (basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])=='index.php'? 'class="current_page_item' : ''); ?>">Начало</li>
 
Аз го оправих, преработих малко кода на @breakforce го направих

PHP:
<li <?php if (basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) =='index.php'){ echo 'class=current_page_item'; } ?> >
					<a href="index.php">Начало</a></li>
 

Горе