Пресмятане на сбора между числа от 5 реда в поле на таблица

Illusion

Registered
Ако имам таблица с поле „count“ и пет резултата в нея със съдържание на това поле: 5, 5, 5, 5, 5. Как да стигна до резултата 25?
 
Illusion каза:
Ако имам таблица с поле „count“ и пет резултата в нея със съдържание на това поле: 5, 5, 5, 5, 5. Как да стигна до резултата 25?
[sql]SELECT SUM(count) FROM Table[/sql]
 
Искаш да кажеш:

Код:
$gamePlayed=mysql_query("SELECT SUM(played) AS total FROM games WHERE gameid='".$g["gameid"]."'");
while($gp=mysql_fetch_array($gamePlayed)){
$gamePlayed=$gp["total"];
}
 
Ами според това как си описал проблема, момчето иска да каже SUM(count), нали това поле си дал. Иначе да, идеята е тази. SUM() сумира стойностите.
 

Горе