Проблем с добавянето на едни и същи новини.

joorkataa

Registered
Имам проблем с добавянето на едни и същи новини , тоест искам когато взима новина от RSS да не я добавя пак ето кода.


PHP:
<?php
include("config.php");
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
$xml = simplexml_load_file("http://www.kaldata.com/rosebud/rss.php?catid=3");
foreach ($xml->channel->item AS $rss) {
echo '<h2>'.$rss->title.'</h2>';
echo '<p>'.$rss->description.'</p>';

$selrow=mysql_query("SELECT * FROM `rss_news` WHERE `title`='$rss->title' AND `desc`='$rss->description' ");
if(mysql_num_rows==0){
$insrow=mysql_query("INSERT INTO `rss_news` (`title`, `desc`) VALUES ('$rss->title', '$rss->description')");
if($insrow){
header('');
exit;
     }
   }
else {echo 'Вече е има добавена тази новина';}
 }
?>
 
Ааа значи mysql_num_rows не приема стойност !

Ето така е правилният ред:
PHP:
if(mysql_num_rows($selrow)==0){
 

Горе