Проблем с кода за коментари в facebook

montana

Registered
Значи това ми е кода на цялата страница и когато напиша коментар и се публикува в профила ми, като натисна на него ме препраща към
http://saitami.com/view.php?18&fb_comment_id=fbc_10150625023189813_22272285_10150625520334813

и не отваря нищо... къде е грешката? ето и сайта да пробвати и вие kaprizen . eu

view.php
PHP:
<?php
session_start(); //start sesji 
ob_start();
require_once('connect.php');
require_once('functions.php');

$tab = niceUrl();
$id = $tab[0];

$zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM shity WHERE id = $id") or die("ERROR: Picture doesn't exist."); //wybiera dane z tabeli "shity" o przesłanym "id"
$shit = mysql_fetch_array($zapytanie);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en-US" xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title><?php echo $shit['tytul']; ?> - <?php echo $ustawienia['tytul']; ?></title>
<?php include('tpl/head.php') ?>
</head>
<body>
<div id="head">
<?php include('tpl/logo.php') ?>
</div>
<?php include('tpl/menu.php') ?>
<div id="main">
<?php
//Liczymy ile jest wyników do wyświetlenia (powinien być 1)
$ile=mysql_num_rows($zapytanie);
// Broqch na pregledi
$broqch = ($_GET['id']);
mysql_query("UPDATE shity SET views = views+1 WHERE id = '$id' ") or die(mysql_error());
$query = "SELECT * FROM shity WHERE id = '$id' ";    
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($result) or die(mysql_error());
// Krai na broqcha

if($ile==0)
{
	echo '<center>Изображението или клипът не съществува !!!<br /><br /> <img src="img/error.png" /></center>';
}
else 
{
if ($zapytanie) {  //jeśli zapytanie można wykonać to...
	if($shit['typ']=='obrazek') {
		if($ustawienia['img_title']) {
			echo '<div class="img_title"><a href="view.php?'.$shit['id'].'">'.$shit['tytul'].'</a></div>';
		}
	echo '<div class="shit"><a href="'.$shit['obrazek'].'" target="_blank"><img src="'.$shit['obrazek'].'" alt="'.$shit['tytul'].'" title="'.$shit['tytul'].'"/></a>
	<div class="fb_share">
			<a  href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://'.$host.$uri.'/view.php?'.$shit['id'].'" target="_blank" >
			<img height="36" align="absmiddle" width="175.5" alt="Facebook" src="img/facebook.png"/>
			</a>
		</div>
	</div>';
	}
	if($shit['typ']=='film')
	{
	$id_filmu=str_replace("http://www.youtube.com/watch?v=", "", $shit['obrazek']);
		if($ustawienia['img_title']) {
			echo '<div class="img_title"><a href="view.php?'.$shit['id'].'">'.$shit['tytul'].'</a></div>';
		}
	echo '<div class="shit">
	<object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/'.$id_filmu.'?version=3&hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/'.$id_filmu.'?version=3&hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
	<div class="fb_share">
			<a  href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://'.$host.$uri.'/view.php?'.$shit['id'].'" target="_blank" >
			<img height="36" align="absmiddle" width="175.5" alt="Facebook" src="img/facebook.png"/>
			</a>
		</div>
	</div>';
	}
echo '<span style="display:block;font-size:11px;padding-bottom:10px;">Добавено от: '.$shit['autor'].' | '.$shit['data'].' | Източник: '.$shit['zrodlo'].' | Прегледано: '.$shit['views'].' пъти</span>';
	
	if($ustawienia['komentarze']==1) {
	echo '<div style="margin-bottom:-40px;">
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1"></script><fb:comments href="http://'.$host.$uri.'/view.php?'.$shit['id'].'" num_posts="5" width="700" colorscheme="dark"></fb:comments>
		</div>';
	}
}
 else {
	echo 'Не могат да се извличат данни от таблицата "shity".'; //jeśli nie to błąd ^^
}
if(!$id) {
	echo 'Няма изображение и/или видео';
	}
}
?>
</div>

<div id="footer">
<?php include('tpl/footer.php') ?>
</div>

</body>
</html>
<?php ob_end_flush(); ?>
 
Не знам на какво се дължи проблема ти, но аз лично не ти препоръчвам тези фейсбук коментари. Бях ги пробвал преди време и забелязах значително забавяне на страниците ми.
 

Горе