Проблем с онлайн/офлайн статус ?

darkevil94

Registered
Защо само аз си виждам статуса дали е онлайн или офлайн, дру не може да го види смисъл не че не може, а съм офлайн за другите а за мене съм си онлайн

Ето го кода:
PHP:
$time = time()+300;
$user = $_SESSION['logged'];
$query = mysql_query("UPDATE users SET status='$time' WHERE username='$user'") or die (mysql_error());
$query1 = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE status >= '$time'") or die (mysql_error());
$timestamp = mysql_num_rows($query1);
if ($timestamp == 1) { $status = '<span><img src="images/online.gif"></span>'; } else { $status = '<span><img src="images/offline.gif"></span>'; }
 
Ето ползвай моя урок и си го нагоди на твойте изисквания.

Това е с cookie:
http://web-tourist.net/login/login/view.php?st=3409

Вариянта със сесията:
PHP:
<?php
session_start();

mysql_connect('localhost', 'ИМЕ КЪМ БАЗА ДАННИ', 'ПАРОЛА КЪМ БАЗА ДАННИ');
mysql_select_db('cu');


$time=time();

if($_SESSION['sesscheck_t']!=true) {

$_SESSION['sesscheck']=time();

$_SESSION['sesscheck_t']=true;

$ip=htmlspecialchars(addslashes($_SERVER['REMOTE_ADDR']));
$hostname=htmlspecialchars(addslashes(gethostname()));

mysql_query("INSERT INTO `cu`(`ip`,`hostname`,`vreme`) VALUES ('$ip','$hostname', '$time')");}

if (time() - $_SESSION['sesscheck'] > 300) {
    
    $_SESSION['sesscheck_t']=false;
    
}

$time_check=$time-300; //Трябва да е равно на времето зададено на сесията
mysql_query("DELETE FROM `cu` WHERE vreme<$time_check");


?><html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/>
</head>
<body>


<?php
//Да приемем, че това е админ панела.

$online_row=mysql_query("SELECT * FROM `cu` ");

$online_obshto=mysql_num_rows($online_row);
echo "В момента има: ".$online_obshto." гост в сайта<br><br><br>";

while($online=mysql_fetch_assoc($online_row)){

echo "<table border='1'>";
echo "<tr><td>".$online['ip']."</td>";
echo "<td>".stripslashes($online['hostname'])."</td>";
echo "</tr></table>";

}
?>

</body>
</html>
 

Горе