Проблем с Encoding на контакт форма

bozhidar94

Registered
Ето я самата форма:

Код:
<?php
$mesaj = '';
$status = 0; // 1=Bun; 2=Rau
if(isset($_POST['submit'])){
	if(empty($_POST['nume']) || empty($_POST['email']) || empty($_POST['mesaj'])){
		$mesaj = '<center><font color="red"><b>Моля попълнете всички полета!</b></font></center>';
		$status = 2;
	} else {
		$nume = htmlentities($_POST['nume']);
		$email = htmlentities($_POST['email']);
		$mesaj = htmlentities($_POST['mesaj']);
		$subiect = 'Contact '.$nume_site.'';
		$mesaj = '
		От IP: <b>'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'</b><br />
		Име: <b>'.$nume.'</b><br />
		Email: <b>'.$email.'</b><br />
		Съобщение: <br /><i>'.$mesaj.'</i><br />
		';

		$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
		$headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";

		$headers .= 'До: '.$admin_email.'' . "\r\n";
		$headers .= 'От: '.$nume_site.'' . "\r\n";
		$headers .= 'Cc: '.$nume_site.'' . "\r\n";
		$headers .= 'Bcc: '.$nume_site.'' . "\r\n";

		mail($admin_email, $subiect, $mesaj, $headers);
		$mesaj = '<center><font color="green"><b>Съобщението е изпратено успешно!</b></font></center>';
		$status = 1;
	}
}
echo $mesaj;
if($status == 0 || $status == 1){
?><div class="form_settings">
	<form method="post" action="">
		<p>			
			Име<br /><input class="contact" name="nume" value="" type="text" size="30" /><br />
			E-Mail<br /><input class="contact" name="email" value="" type="text" size="30" /><br />
			Съобщение<br /><textarea class="contact textarea" rows="5" cols="5" name="mesaj"></textarea>
			<br /><br />
			<input class="submit" type="submit" name="submit" value="Изпрати" />		
		</p>		
	</form>
	</div>
<?php
} // END IF
?>

Обаче като изпратя съобщение през нея, и на самия емайл ми идва следното:

От IP: 79.132.2.125
Име: БожидаÑ?
Email: Email@gmail.com
Съобщение:
Как Ñ Ð¸?
 
сложи тоя таг най-отгоре
HTML:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 
Ако с по-горе посочените не се оправи сложи това на променливите
iconv("UTF-8", "windows-1251", $string)
 

Горе