Проблем с fsockopen()

uphero

Registered
има грешка в кода на ред 44 не знам от къде идва затова се обръщам към вас за помощ
Warning: fsockopen() expects parameter 2 to be long, string given in /home/ss/public_html/test/counterstrik... ред 44
PHP:
<?
$serv_ip = "Ip-to Na Servera-Ti";
$serv_port = "Porta Na Servera-ti po default e 27005";
$title = "Server Info and player stats";
$players = "There are no players online!";
$pics = "/images/csmaps/";
$error = "Can't connect to gameserver!<br>Server is down!!";
$bgcolor = "#262d40";
$font1 = "#FF0000";
$font2 = "#FFFFFF";
$font3 = "#f5d300";
$size1 = "10";
$size2 = "4";
$size3 = "2";
$copy = "#333333";
$border ="#000000";
$tab1 = "#8898A8";
$tab2 = "#41556D";
$creator = true;
function fragsort ($a, $b) {
if ($a["frags"] == $b["frags"]) return 0;
if ($a["frags"] > $b["frags"]) {
return -1;
} else {
return 1;
}
}
Class CounterStrike {
var $m_playerinfo  ="";
var $m_servervars  ="";
var $m_serverrules ="";
function timenow() {
   return doubleval(ereg_replace('^0\.([0-9]*) ([0-9]*)$','\\2.\\1',microtime()));
  }
function getServerData($command,$serveraddress,$portnumber,$waittime) {
   $serverdata  ="";
   $serverdatalen =0;

   if ($waittime< 500) $waittime= 500;
   if ($waittime>2000) $waittime=2000;
   $waittime=doubleval($waittime/1000.0);

   if (!$cssocket=fsockopen("udp://".$serveraddress,$portnumber,$errnr)) {
     $this->errmsg="No connection";
     return "";
   }

   socket_set_blocking($cssocket,true);
   
   fwrite($cssocket,$command,strlen($command));
  
   $starttime=$this->timenow();
   do {
     $serverdata.=fgetc($cssocket);
     $serverdatalen++;
     $socketstatus=socket_get_status($cssocket);
     if ($this->timenow()>($starttime+$waittime)) {
      $this->errmsg="Connection timed out";
      fclose($cssocket);
      return "";
     }
   } while ($socketstatus["unread_bytes"] );
   fclose($cssocket);
   return $serverdata;
  }

  function getnextstring(&$data) {
   $temp="";
   $counter=0;
   while (ord($data[$counter++])!=0) $temp.=$data[$counter-1];
   $data=substr($data,strlen($temp)+1);
   return $temp;
  }
  function getnextbytevalue(&$data) {
   $temp=ord($data[0]);
   $data=substr($data,1);
   return $temp;
  }
  function getnextfragvalue(&$data) {
   $frags=ord($data[0])+(ord($data[1])<<8 )+(ord($data[2])<<16)+(ord($data[3])<<24);
   if ($frags>=4294967294) $frags-=4294967296;
   $data=substr($data,4);
   return $frags;
  }
  function getnextplaytime(&$data) {
   $decnumber=ord($data[0])+(ord($data[1])<<8 )+(ord($data[2])<<16)+(ord($data[3])<<24);
   $binnumber=base_convert($decnumber,10,2);
   while (strlen($binnumber) < 32) $binnumber="0".$binnumber;
   $exp=abs(base_convert(substr($binnumber,1,8 ),2,10))-127;
   if (substr($binnumber,0,1)=="1") $exp=0-$exp;
   $man=1;$manadd=0.5;
   for ($counter=9;$counter<32;$counter++) {
     if (substr($binnumber,$counter,1)=="1") $man+=$manadd;
     $manadd=$manadd/2;
   }
   $time=round(pow(2,$exp)*$man);
   $playtime="";
   if ($time>3600) {
     $playtime=sprintf("%2dh",$time/3600);
   }
   $time%=3600;
   $playtime=$playtime.sprintf("%2dm",$time/60);
   $time%=60;
   $playtime=$playtime.sprintf("%2ds",$time);
   $data=substr($data,5);
   return $playtime;
  }
 
  function getServerRules($serveraddress,$portnumber,$waittime) {
   $cmd="\xFF\xFF\xFF\xFFrules\x00";
   $serverdata=$this->getServerData($cmd,$serveraddress,$portnumber,$waittime)  ;
   // Check length of returned data, if < 5 something went wrong
   if (strlen($serverdata)<5) return false;
   // Figure out how many rules there are
   $rules=(ord($serverdata[5]))+(ord($serverdata[6])*256);
   if ($rules!=0) {
     // Strip OOB data
     $serverdata=substr($serverdata,7);
     for ($i=1;$i<=$rules;$i++) {
      $rulename   =$this->getnextstring($serverdata);
      $rulevalue   =$this->getnextstring($serverdata);
      $this->m_serverrules[$rulename]=$rulevalue;
     }
     return true;
   } else {
     return false;
   }
  }

 
  function getServerInfo($serveraddress,$portnumber,$waittime) {
   $cmd="\xFF\xFF\xFF\xFFinfo\x00";
   $serverdata=$this->getServerData($cmd,$serveraddress,$portnumber,$waittime)  ;
  
   if (strlen($serverdata)<5) return false;
   
   $serverdata=substr($serverdata,5);
   $this->m_servervars["serveraddress"]   =$this->getnextstring($serverdata);
   $this->m_servervars["servername"]    =$this->getnextstring($serverdata);
   $this->m_servervars["mapname"]      =$this->getnextstring($serverdata);
   $this->m_servervars["game"]       =$this->getnextstring($serverdata);
   $this->m_servervars["gamename"]     =$this->getnextstring($serverdata);
   $this->m_servervars["currentplayers"]  =$this->getnextbytevalue($serverdata);
   $this->m_servervars["maxplayers"]    =$this->getnextbytevalue($serverdata);
   return true;
  }

  function getServerPlayers($serveraddress,$portnumber,$waittime) {
 	
   $cmd="\xFF\xFF\xFF\xFFplayers\x00";
   $serverdata=$this->getServerData($cmd,$serveraddress,$portnumber,$waittime);

  
   if (strlen($serverdata)<5) return false;

 	
   $players=ord($serverdata[5]);

 
   $serverdata=substr($serverdata,7);
   for ($i=1;$i<=$players;$i++) {
     $playername                   =htmlspecialchars($this->getnextstring($serverdata));
     $frags                      =$this->getnextfragvalue($serverdata);
     $playtime                    =$this->getnextplaytime($serverdata);
     $this->m_playerinfo[$i] =array("name"=>$playername,"frags"=>$frags,"time"=>$playtime);
   }
   
   if ($players>1) usort($this->m_playerinfo,"fragsort");
   return true;
  }
}
?>
 
Не си си прочел manual-a за функцията, много ясно, че ще ти даде грешка.

PHP:
 fsockopen ($host, # the host of the server
 $port, # the port to use
 $errno, # error number if any
 $errstr, # error message if any
 $tval);

$port, $errno са int $errstr е стринг. Във функцията, която ти си написал подаваш направо стринг и затова ти дава грешка (виж реда на променливите).
 
Radko каза:
Не си си прочел manual-a за функцията, много ясно, че ще ти даде грешка.

PHP:
 fsockopen ($host, # the host of the server
 $port, # the port to use
 $errno, # error number if any
 $errstr, # error message if any
 $tval);

$port, $errno са int $errstr е стринг. Във функцията, която ти си написал подаваш направо стринг и затова ти дава грешка (виж реда на променливите).
¤скрипта не съм го писал аз , ти добре го обясни ама аз като съм зле опитах да го оправя но не можах извинявам се но ако може да дадеш скрипта оправен ,че след моята намеса показваа бяла страница :(
 
На мястото на $serv_port сложи някакаъв порт например 80 или 27005

после замести така

PHP:
fsockopen("udp://".$serveraddress,$serv_port, $err, $errnr)

Между другото кода който ползваш е много стар и ако го ползваш на платформа с php 5+ ще ти дава грешки. Например функцията ereg_replace вече не се използва.
 

Горе