Разстояние между елементи

htmlcheto

Registered
Как може да се остави точно разстояние между картинките.
Код:
			<div class="languages">
				<a href="#"><img src="image/leng1.png"></a>
				<a href="#"><img src="image/leng2.png"></a>
				<a href="#"><img src="image/leng3.png"></a>
				<a href="#"><img src="image/leng4.png"></a>
			</div>
В класа нищо не е писано.
 

Горе