Стар Javascript код

gorski

Registered
Здравейте,
Бях писал и преди за това нещо но така или наче не можах да намеря по-нов код което да прави това нещо:
http://tprob.hit.bg/ (вижте с Internet Explorer) вижте тука (не е реклама създадох само за да видите скрипта) как се местят сърцата. Проблема е че този код работи само в Internet Explorer, а в Firefox или други браузъри не работи. Казаха че кода е стар и затова не работи. Въпроса е някой можели да ми даде такъв скрипт който да направи същото и най-важното да работи в и други браузъри. Или да промени този код. Моля Ви защото нямам представа от Javascript.

Ето и кода:
Код:
<script language="JavaScript"> 

P=new Image();

P.src="2.gif"; file://Pre-load your image here!

Pic="3.gif";  file://Type your image name here!

amount=15;    file://Amount of images, not less than 2!

BY=-20;      file://Your image height!

BX=-20;      file://Your image width!

S=2;       file://speed!

 ns=(document.layers)?1:0;

if (ns){

for (i=0; i < amount; i++)

document.write("<LAYER NAME='netscape"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+Pic+"></LAYER>");

}

else{

document.write("<div style='position:absolute;top:0px;left:0px'><div style='position:relative'>");

for (i=0; i < amount; i++)

{document.write("<img id='explorer' src='"+Pic+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>")}

document.write("</div></div>")

}

R=new Array(),PB=new Array(),RD=new Array(),Y=new Array(),X=new Array(),D=new Array(),VB=0,HB=0,SP=new Array();;

for (i=0; i < amount; i++){Y[i]=10;X[i]=10;D[i]=Math.floor(Math.random()*80+10);SP[i]=Math.floor(Math.random()*S+3)}

function Curve(){

plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1)

for (i=0; i < amount; i++){

R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length);

RD[i]=plusMinus[R[i]];

}

setTimeout('Curve()',1800);

}

function MoveRandom(){

T=setTimeout('MoveRandom()',10);

var H=(document.layers)?window.innerHeight:document.body.clientHeight;

var W=(document.layers)?window.innerWidth:document.body.clientWidth;

var YS=(document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;

var XS=(document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;

for (i=0; i < amount; i++){

PB[i]=D[i]+=RD[i];

y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180);

x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180);

if (D[i] < 0) D[i]+=360;

Y[i]+=y;

X[i]+=x;

VB=180-D[i];

HB=0-D[i];

file://Corner rebounds! not necessary but looks nice.

if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;}

if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX)) {Y[i]=1;X[i]=W+BX;D[i]=135;}

if ((Y[i] > H+BY) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY;X[i]=1;D[i]=315;}

if ((Y[i] > H+BY) && (X[i] > W+BX)) {Y[i]=H+BY;X[i]=W+BX;D[i]=225;}

file://Edge rebounds!

if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;} 

if (Y[i] > H+BY) {Y[i]=H+BY;D[i]=HB;} 

if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;} 

if (X[i] > W+BX) {X[i]=W+BX;D[i]=VB;} 

var layer=(document.layers)?document.layers['netscape'+i]:explorer[i].style;

layer.top=Y[i]+YS;

layer.left=X[i]+XS;

}

}

function sTaRt(){Curve();MoveRandom()}

if (document.all||document.layers){sTaRt()}

file:

</script>
 
Това
но трябва да смениш картинките и евентуално скоростта и посоката ,предполагам всичко го има описано като настройка в кода.
:)
 
Код:
<script language="JavaScript"> 

P=new Image();

P.src="2.gif";

Pic="3.gif";

amount=15;

BY=-20;

BX=-20;

S=2;

 ns=(document.layers)?1:0;

if (ns){

for (i=0; i < amount; i++)

document.write("<LAYER NAME='netscape"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+Pic+"></LAYER>");

}

else{

document.write("<div style='position:absolute;top:0px;left:0px'><div style='position:relative'>");

for (i=0; i < amount; i++)

{document.write("<img id='explorer' src='"+Pic+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>")}

document.write("</div></div>")

}

R=new Array(),PB=new Array(),RD=new Array(),Y=new Array(),X=new Array(),D=new Array(),VB=0,HB=0,SP=new Array();;

for (i=0; i < amount; i++){Y[i]=10;X[i]=10;D[i]=Math.floor(Math.random()*80+10);SP[i]=Math.floor(Math.random()*S+3)}

function Curve(){

plusMinus=new Array(1,-1,2,-2,3,-3,0,1,-1)

for (i=0; i < amount; i++){

R[i]=Math.floor(Math.random()*plusMinus.length);

RD[i]=plusMinus[R[i]];

}

setTimeout('Curve()',1800);

}

function MoveRandom(){

T=setTimeout('MoveRandom()',10);

var H=(document.layers)?window.innerHeight:document.body.clientHeight;

var W=(document.layers)?window.innerWidth:document.body.clientWidth;

var YS=(document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;

var XS=(document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;

for (i=0; i < amount; i++){

PB[i]=D[i]+=RD[i];

y = SP[i]*Math.sin(PB[i]*Math.PI/180);

x = SP[i]*Math.cos(PB[i]*Math.PI/180);

if (D[i] < 0) D[i]+=360;

Y[i]+=y;

X[i]+=x;

VB=180-D[i];

HB=0-D[i];if ((Y[i] < 1) && (X[i] < 1)) {Y[i]=1;X[i]=1;D[i]=45;}

if ((Y[i] < 1) && (X[i] > W+BX)) {Y[i]=1;X[i]=W+BX;D[i]=135;}

if ((Y[i] > H+BY) && (X[i] < 1)) {Y[i]=H+BY;X[i]=1;D[i]=315;}

if ((Y[i] > H+BY) && (X[i] > W+BX)) {Y[i]=H+BY;X[i]=W+BX;D[i]=225;}if (Y[i] < 1) {Y[i]=1;D[i]=HB;} 

if (Y[i] > H+BY) {Y[i]=H+BY;D[i]=HB;} 

if (X[i] < 1) {X[i]=1;D[i]=VB;} 

if (X[i] > W+BX) {X[i]=W+BX;D[i]=VB;} 

var layer=(document.layers)?document.layers['netscape'+i]:explorer[i].style;

layer.top=Y[i]+YS;

layer.left=X[i]+XS;

}

}

function sTaRt(){Curve();MoveRandom()}

</script>Код:
<body onLoad="sTaRt()">
като променя така кода в IE пак работи а Firefox ми дава грешка explorer is undefined. като махна това кода остава така
Код:
var layer=(document.layers)?document.layers['netscape'+i]:explorer.style;
тогава започва да се движи само 1 сърчице в Firefox.
 

Горе