Таймер + Заявка проблем

Ninjass

Registered
Здравейте, незнам дали тук е правилното място, но имам отново малък проблем.

Ето тази част .php код, взета от тук.

Код:
<script type="text/javascript">
	
 var start = <?php echo"$worktime_rand"; ?>; 
 Number.prototype.toMinutesAndSeconds = function() {
    var nbr = Math.floor(this / 60);
    return (nbr+":")+(((nbr=(this-(nbr*60)))<10)?"0"+nbr:nbr);
}

function display(seconds, output) {
    output.innerHTML = (--seconds).toMinutesAndSeconds();
    if(seconds > 0) {
        window.setTimeout(function(){display(seconds, output)}, 1000);
    }
    
    if (seconds == 0) {
        document.getElementById("notifier").innerHTML = "<?php include("file.php"); ?>";
    }
}
display(start, document.getElementById("countdown"));

</script>

Това е таймер с обратно броене, който изпълнява заявка. Интересува ме
как да го направа такаче, докато времето не изтече да НЕ я изпълнява, защото сега и да натиска F5 на 20-тата секунда пак ще се изпълни заявката. Надявам се да сте ме разбрали, благодаря Ви предварително.
 

Горе