Търсачка на странициране ?

breakforce

Registered
Как ще стане да се добави търсачка на това странициране ?

PHP:
function pagination($query, $per_page = 10,$page = 1, $url = '?'){
  $query = "SELECT COUNT(*) as `num` FROM {$query}";
  $row = mysql_fetch_array(mysql_query($query));
  $total = $row['num'];
  $adjacents = "2";
  $page = ($page == 0 ? 1 : $page);
  $start = ($page - 1) * $per_page;
  $prev = $page - 1;
  $next = $page + 1;
  $lastpage = ceil($total/$per_page);
  $lpm1 = $lastpage - 1;
  $pagination = "";
  if($lastpage > 1)
  {
  $pagination .= "<ul class='pagination'>";
  $pagination .= "<li class='details'>Page $page of $lastpage</li>";
  if ($lastpage < 7 + ($adjacents * 2))
  {
  for ($counter = 1; $counter <= $lastpage; $counter++)
  {
  if ($counter == $page)
  $pagination.= "<li><a class='current'>$counter</a></li>";
  else
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$counter'>$counter</a></li>";
  }
  }
  elseif($lastpage > 5 + ($adjacents * 2))
  {
  if($page < 1 + ($adjacents * 2))
  {
  for ($counter = 1; $counter < 4 + ($adjacents * 2); $counter++)
  {
  if ($counter == $page)
  $pagination.= "<li><a class='current'>$counter</a></li>";
  else
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$counter'>$counter</a></li>";
  }
  $pagination.= "<li class='dot'>...</li>";
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$lpm1'>$lpm1</a></li>";
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$lastpage'>$lastpage</a></li>";
  }
  elseif($lastpage - ($adjacents * 2) > $page && $page > ($adjacents * 2))
  {
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=1'>1</a></li>";
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=2'>2</a></li>";
  $pagination.= "<li class='dot'>...</li>";
  for ($counter = $page - $adjacents; $counter <= $page + $adjacents; $counter++)
  {
  if ($counter == $page)
  $pagination.= "<li><a class='current'>$counter</a></li>";
  else
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$counter'>$counter</a></li>";
  }
  $pagination.= "<li class='dot'>..</li>";
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$lpm1'>$lpm1</a></li>";
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$lastpage'>$lastpage</a></li>";
  }
  else
  {
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=1'>1</a></li>";
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=2'>2</a></li>";
  $pagination.= "<li class='dot'>..</li>";
  for ($counter = $lastpage - (2 + ($adjacents * 2)); $counter <= $lastpage; $counter++)
  {
  if ($counter == $page)
  $pagination.= "<li><a class='current'>$counter</a></li>";
  else
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$counter'>$counter</a></li>";
  }
  }
  }
  if ($page < $counter - 1){
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$next'>Next</a></li>";
  $pagination.= "<li><a href='{$url}page=$lastpage'>Last</a></li>";
  }else{
  $pagination.= "<li><a class='current'>Next</a></li>";
  $pagination.= "<li><a class='current'>Last</a></li>";
  }
  $pagination.= "</ul>\n";
  }
  return $pagination;
  }
 
Ами като сложиш в $query "WHERE" където посочиш по какво да ти търси...
 

Горе