Търсене едновременно във всички таблици от база данни

kulov

Registered
Та взъможно ли е едновременно да се търси във всички таблици в дадена база данни.
Какво имам в предвид - значи представете си една обикновенна форма за търсене
Поле за търсене и Бутон (submit)
При натискане на бутона "фразата" която е въведена в полето да се търси във всички таблици в дадена база данни едновременно в едни и същи полета - ето какво имам в предвид
Имам база данни site_database
В нея имам 10 таблици примерно tablica_1, tablica_2, tablica_3, tablica_4... и т.н.
И в тези таблици имам едни 4 едни и същи полета с имена pole1, pole2, pole3, pole4, в които има текст, и дефакто в този текст трябва да се търси самата фраза.
 

Горе