помогнете за този tooltip

efrdimitrov

Registered
Здравейте използвам следният tooltip:http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex5/stickytooltip.htm
и когато се публикува обява в сайта. Като се мине с мишката върху нея се появява (ако има) първата му снимка.Ето част от кода:
PHP:
$result = mysql_query ("SELECT * FROM `publikuvai` ORDER BY id DESC LIMIT 1");
$row = mysql_fetch_assoc ($result);


echo "<center>";	
foreach($row as $k=>$v) {
   if($k=='rand_file_name1' or $k=='rand_file_name2' or $k=='rand_file_name3') {
    if(strlen($v) > 9) {
	
     echo "<a href='upload/$v' width='700px' rel='thumbnail'><img src='upload/$v' width='200px' /></a>  "; 
echo "</center>";

echo "<a data-tooltip='sticky1'>";

echo "<div id='mystickytooltip' class='stickytooltip' data-tooltip='sticky1'>
<div style='padding:5px'>

<div id='sticky1' class='atip'>

<img src='upload/$row[rand_file_name1]' width='100px'></div>

</div></div>"; } } }

echo "<table style='background-color: cdcdcd; border-color: 000;' class='rounded' border='4' bgcolor='cdcdcd' align='center'"; 

include "table.php";

echo "</table></a><br />";
До тук всичко е е наред, понеже няма цикъл и има една обява.Проблема идва когато разглеждам всички снимки,там имам цикъл и странициране.Аз имам 10 обяви на страница и като използвам tooltip-a ми показва само снимката на първата обява ако разбира се има такава.Ето и част кода на всички обяви:
PHP:
$query = "SELECT * FROM publikuvai WHERE c='0' ORDER BY id DESC" .
" LIMIT $redove, $pp"; 
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed 1');

while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{
$row['text'] = cutes($row['text'], 90);
echo "<a href='pregled.php?id=$row[id]' data-tooltip='sticky1'>";

echo "<div id='mystickytooltip' class='stickytooltip'>
<div style='padding:5px'>

<div id='sticky1' class='atip'>

<img src='upload/$row[rand_file_name1]' width='100px'></div>

</div></div>";

echo "<table style='background-color: cdcdcd; border-color: 000; width: 712px;' class='rounded' border='4' bgcolor='cdcdcd' align='center'>"; 

include "table.php";

echo"</table></a><br />";
}

$query = "SELECT COUNT(id) AS max FROM publikuvai WHERE c='0' ORDER BY id DESC"; 
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed 2'); 
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!
 
PHP:
$query = "SELECT * FROM publikuvai WHERE c='0' ORDER BY id DESC" .
" LIMIT $redove, $pp"; 
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed 1');
$num_plus = 1;

while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{
$row['text'] = cutes($row['text'], 90);
echo "<a href='pregled.php?id=$row[id]' data-tooltip='sticky".$num_plus."'>";

echo "<div id='mystickytooltip' class='stickytooltip'>
<div style='padding:5px'>

<div id='sticky".$num_plus."' class='atip'>

<img src='upload/$row[rand_file_name1]' width='100px'></div>

</div></div>";

echo "<table style='background-color: cdcdcd; border-color: 000; width: 712px;' class='rounded' border='4' bgcolor='cdcdcd' align='center'>"; 

include "table.php";

echo"</table></a><br />";
$num_plus++;
}

$query = "SELECT COUNT(id) AS max FROM publikuvai WHERE c='0' ORDER BY id DESC"; 
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed 2'); 
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);

:?:
 
Сега ми излиза само първата снимка а други не се показват а се показва едно малко квадратче с черна рамка.Ще дам целия код защото не разбрах за какво е:$num_plus = 1;
PHP:
<?php include "1nachalo.php"; ?>
<br><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<head>
<style type="text/css">

</style>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="table.css" />
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="stickytooltip.js"></script>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stickytooltip.css" />	

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<script>function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'
&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;}</script>
</script>
<style type="text/css">
#menu2{
color: #7ce388; font-family: tahoma; font-size: 16px; width: 140px; height: 16px; font-weight: bold;
color: #06460e; font-family: tahoma; font-size: 16px; width: 140px; height: 14px; font-weight: bold;
text-shadow: 0 0 10px #0c821a, 0.1 0 1px #0c821a,
0 0 10px #0c821a;
}
}
</style>
</head>

<?php include "tarsene.php"; 

include "1config.php";
$connect = mysql_connect($host, $user, $pass);
mysql_select_db($bd, $connect) or die (mysql_error());
mysql_query("SET names cp1251"); 

if (isset($_POST['submit'])) {

$c = htmlspecialchars(addslashes($_POST['c']));
$kategoriq = htmlspecialchars(addslashes($_POST['kategoriq']));
$text = htmlspecialchars(addslashes($_POST['text']));
$ime = htmlspecialchars(addslashes($_POST['ime']));
$tel = htmlspecialchars(addslashes($_POST['tel']));
$grad = htmlspecialchars(addslashes($_POST['grad']));
$cena = htmlspecialchars(addslashes($_POST['cena']));
$data = date ("d.m.y./H:i");
$email = htmlspecialchars(addslashes($_POST['email']));
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$sql = "INSERT INTO publikuvai 
(rand_file_name1, rand_file_name2, rand_file_name3, kategoriq, text, ime, tel, grad, cena, data, email, ip,) VALUES 
('$rand_file_name1', '$rand_file_name2', '$rand_file_name3', '$kategoriq', '$text', '$ime', '$tel', '$grad', '$cena', '$data', '$email', '$ip')"; //Ако всичко е попълнено както трябва въвждаме данните в Базата данни!
mysql_query($sql) or die (mysql_error());
header("LOCATION: index.php?id=$id");
}

$pp = "10";
$page = 1;
if(isset($_GET['page'])) 
{ 
$page = $_GET['page']; 
} 

$redove = ($page - 1) * $pp; 

function cutes($post_text, $simvola_text) {
if (strlen($post_text)>$simvola_text)
{$totchkit='...';}
else
{$totchkit='';}
return substr($post_text,0 , $simvola_text).$totchkit;
}
$query = "SELECT * FROM publikuvai WHERE c='0' ORDER BY id DESC" .
" LIMIT $redove, $pp"; 
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed 1');
$num_plus = 1;

while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{
$row['text'] = cutes($row['text'], 90);
echo "<a href='pregled.php?id=$row[id]' data-tooltip='sticky".$num_plus."'>";

echo "<div id='mystickytooltip' class='stickytooltip'>
<div style='padding:5px'>

<div id='sticky".$num_plus."' class='atip'>

<img src='upload/$row[rand_file_name1]' width='100px'></div>

</div></div>";

echo "<table style='background-color: cdcdcd; border-color: 000; width: 712px;' class='rounded' border='4' bgcolor='cdcdcd' align='center'>"; 

include "table.php";

echo"</table></a><br />";
$num_plus++;
}

$query = "SELECT COUNT(id) AS max FROM publikuvai WHERE c='0' ORDER BY id DESC"; 
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed 2'); 
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC); 
$max = $row['max']; 
$total= ceil($max/$pp);

$self = $_SERVER['PHP_SELF']; 

echo "<center><table cellspacing='5px'>";
if ($page > 1) { 
$prev = ($page - 1); 
echo "<tr><td><a href=\"?page=$prev\" class='pagestrelki'><b> <<< </b></a></td> "; 
} 
 

if (!$page or ($page > $total)) { 
$page="1"; 
} 

if ($total < 10) { 
for($i=1 ; $i<=$total ; $i++) { 
if ( ($page)==$i ) { 
echo "<td class='table-stranici'><b class='pagepasiv'>$i</b></td> "; 
}
else { 
echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> "; 
} 
} 
} 
else { 
for($i=1 ; $i<=3 ; $i++) { 
if ( ($page)==$i ) { 
echo "<td class='table-stranici'><b class='pagepasiv'>$i</b></td> "; 
} 
else { 
echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> "; 
} 
} 

if ($page <= 3) { 
if ($page == 3) echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=4\" class='pageact'>4</a></td> "; 
echo "<td><font size='6'><b>  ...   </b></font></td>"; 
for ($i=$total-2; $i<= 9; $i++) 
echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> "; 
for ($i=$total-2; $i<= $total; $i++) 
echo "<td class='table-stranici2'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> ";
}

if ($page == 5) echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=4\" class='pageact'>4</a></td> ";

if ( ($page == 4) or ($page == 5) ) { 
for ($i=$page; $i<=$page+2; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<td class='table-stranici'><b class='pagepasiv'>$i</b></td> "; 
else echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> "; 
} 
echo "<td><font size='6'><b>  ...  </b></font></td>";
for ($i=$total-2; $i<=$total; $i++) 
echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> "; 
} 

if ( ($page > 5) and ($page < ($total - 4)) ) { 
if ($page != 6) echo "<td><font size='6'><b>  ...  </b></font></b></td>";
for ($i=$page-2; $i<=$page+2; $i++) { 
if ($page == $i) echo "<td class='table-stranici'><b class='pagepasiv'>$i</b></td> "; 
else echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> "; 
} 
if($page != 8) { echo "<td><b><font size='6'>  ...  </b></td>"; }
for ($i=$total-2; $i<= 9; $i++) 
echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> "; 
for ($i=$total-2; $i<= $total; $i++) 
echo "<td class='table-stranici2'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td> ";
}
 

if ( $page > ($total - 5) ) { /* KRAINITE */
echo "<td><b><font size='6'>  ...  </font></b></td>"; 
for ($i=$total-5; $i<= 9; $i++){ 
if ($page == $i) echo "<td class='table-stranici'><b class='pagepasiv'>$i</b></td> "; 
else echo "<td class='table-stranici'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td>";
}
for ($i== 10; $i<= $total; $i++){ 
if ($page == $i) echo "<td class='table-stranici'><b class='pagepasiv'>$i</b></td> "; 
else echo "<td class='table-stranici2'><a href=\"?page=".$i."\" class='pageact'>".$i."</a></td>";
}
} 
} 
 

if ($page < $total) { 
$next = ($page + 1); 
echo "<td><a href=\"?page=$next\" class='pagestrelki'><b> >>> </b></a></td> "; 
} 

echo "</table></center>";
include "krai.php";
?>
 
Това $num_plus просто е за различно число при всяко завъртане на цикъла, защото в самият линк има едно data-tooltip="sticky1" а това е ID-то на снимката на големия размер... а $num_plus замества 1 и така е различно всеки път числото не съм много наясно с плъгина, но проблема е явно там където извеждаш голямата снимка там трябва да зададеш ID-то което си въвел в data-tooltip
 

Горе