премахване на определен символ

uphero

Registered
иска да премахна едни # от променлива диеза е първия символ

Код:
$body_background=$_GET['body_background'];
$site_background=$_GET['site_background'];
$text_color=$_GET['text_color'];
$long=$_GET['long'];
$long=$long-10;
$links_color=$_GET['links_color'];
 

Горе