присвояване на променлива

ss

Registered
Как вместо "Ivan" да взима стойноста на променливта $first_name
Код:
$first_name="Dragan";
$("#id_name").val("Ivan");
 
var first_name="Dragan";
$("#id_name").val(first_name);

В JavaScript дефинираш променлива с ключовата дума var, а не като при PHP с $ . Но ако искаш променливата да ти е достъпна отвсякъде, включително и функции, можеш да пропуснеш var и по този начин ще присвоиш променливата на window обекта и по този начин ще стане глобална

--- var firstname; - ще бъде с обикновена видимост
--- firstname; - ще бъде с глобална видимост
--- window.firstname; - ще бъде с глобална видимост
 
ако е от php променлива ето така:

$first_name="Dragan";
var id_name = <?=$first_name?>;

или ако е динамична стойност в html страницата слагаш инпут поле:
<input type="hidden" id="first_name" name="first_name" value="<?=$first_name?>" />

и след това в JS кода слагаш това:

var first_name = $("#first_name").val();
 

Горе