проблем с Autocomplete, jquery

flory

Registered
Имам генерирана таблица с php :
<tbody>
<tr class="item-row">

<td><input name="itemCode[]" value="" class="tInput" id="itemCode" /> </td>

<td><input name="itemDesc[]" value="" class="tInput" id="itemDesc" /></td>

<td><input name="itemQty[]" value="" class="tInput" id="itemQty" tabindex="2"/></td>
<td><input name="itemPrice[]" value="" class="tInput" id="itemPrice" /> </td>
< /tr>
<tr class="item-row">

<td><input name="itemCode[]" value="" class="tInput" id="itemCode" /> </td>

<td><input name="itemDesc[]" value="" class="tInput" id="itemDesc" /></td>

<td><input name="itemQty[]" value="" class="tInput" id="itemQty" tabindex="2"/></td>
<td><input name="itemPrice[]" value="" class="tInput" id="itemPrice" /> </td>
</tr>

</tbody>


и така php-то генерира "н" на брой редове.

проблема идва тук:

$('#itemDesc').autocomplete({

source: 'data/item-data.php',
minLength: 1,
select: function(event, ui) {


var $itemrow = $(this).closest('tr');


$itemrow.find('#itemCode').val(ui.item.itemCode);
$itemrow.find('#itemDesc').val(ui.item.itemDesc);
$itemrow.find('#itemPrice').val(ui.item.itemPrice);


$itemrow.find('#itemQty').focus();

return false;
}
// Format the list menu output of the autocomplete
}).data( "autocomplete" )._renderItem = function( ul, item ) {
return $( "<li></li>" )
.data( "item.autocomplete", item )
.append( "<a>" + item.itemCode + " - " + item.itemDesc + "</a>" )
.appendTo( ul );
};

и така autocomplete функцията сработва за първият ред в таблицата .

Някаква идея как да го накарам да работи за "н"-брой редове с еднакво ID ?
 

Горе