съществува ли поле в mysql в таблица

embaka

Registered
Здравейте, някакви идеи как може да се проверява дали съществува поле в таблицата, че това което написах не ми работи, няма такъв синтаксис ми връща грешка

PHP:
IF NOT EXISTS(
	SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME='test' AND TABLE_NAME='pages'
	)
	THEN
		ALTER TABLE `pages`
		ADD COLUMN `test` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL AFTER `id`;
	END IF;
		ALTER TABLE `pages`
		CHANGE `test` `test2` varchar (255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
	END;
 
Ето така проверяваш

PHP:
SELECT * 
FROM information_schema.COLUMNS 
WHERE 
    TABLE_SCHEMA = 'db_name' 
AND TABLE_NAME = 'table_name' 
AND COLUMN_NAME = 'column_name'
 

Горе