2 Таблици една до друга , не под друга

pechkata

Registered
Здравейте ,Имам тези 2 таблици , но излизат една под друга , а ми трябват една до друга:

Код:
<form method=\"POST\"> 
<table width=\"100%\"> 
<tr> 
<td align=\"left\" width=\"25%\"> 
Nickname
</td> 
<td align=\"left\"> 
<input type=\"text\" size=\"25\" maxlength=\"25\" value=\"$logged[username]\" DISABLED></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=\"left\" width=\"25%\"> 
Skype
</td> 
<td align=\"left\"> 
<input size=\"25\" name=\"skype1\" value=\"$profile[skype]\"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=\"left\" width=\"25%\"> 
Имейл</td> 
<td align=\"left\"> 
<input size=\"25\" name=\"email\" value=\"$profile[email]\"></td> 
</tr>
<tr> 
<td align=\"left\" width=\"25%\"> 
Име</td> 
<td align=\"left\"> 
<input size=\"25\" name=\"name\" value=\"$profile[name]\"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=\"left\" width=\"25%\"> 
Фамилия</td> 
<td align=\"left\"> 
<input size=\"25\" name=\"familiq\" value=\"$profile[familiq]\"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=\"center\"> 
</td> 
<td align=\"left\"> 
<input type=\"submit\" name=\"update500001\" class='button1' value=\"Запази Промените\"></td> 
</tr> 
</table>
</form>

<form method=\"POST\"> 
<table width=\"100%\"> 
<tr> 
<td align=\"left\" width=\"25%\"> 
Текуща парола
</td> 
<td align=\"left\"> 
<input type=\"text\" size=\"25\" maxlength=\"25\" value=\"pass\"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=\"left\" width=\"25%\"> 
Нова парола
</td> 
<td align=\"left\"> 
<input size=\"25\" name=\"skype1\" value=\"$profile[skype]\"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td align=\"center\"> 
</td> 
<td align=\"left\"> 
<input type=\"submit\" name=\"update500002\" class='button1' value=\"Промени паролата\"></td> 
</tr> 
</table>
</form>
 
Направи още една таблица и ги постави вътре.
<table>
<tr>
<td>
<table 1></table>
</td>
<td>
<table 2></table>
</td>
</tr>
</table>
 
Стайлни двете таблици с float. Ето ти един примитивен пример.

HTML:
<table width="400" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="float:left;">
 <tr>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
 </tr>
</table>
<table width="400" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="float:left;">
 <tr>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
 </tr>
</table>
 
Код:
<form method=\"POST\">
<table>
<tr>
<td>
<table width=\"100%\">
<tr>
<td align=\"left\" width=\"25%\">
Nickname
</td>
<td align=\"left\">
<input type=\"text\" size=\"25\" maxlength=\"25\" value=\"$logged[username]\" DISABLED></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"left\" width=\"25%\">
Skype
</td>
<td align=\"left\">
<input size=\"25\" name=\"skype1\" value=\"$profile[skype]\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"left\" width=\"25%\">
Имейл</td>
<td align=\"left\">
<input size=\"25\" name=\"email\" value=\"$profile[email]\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"left\" width=\"25%\">
Име</td>
<td align=\"left\">
<input size=\"25\" name=\"name\" value=\"$profile[name]\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"left\" width=\"25%\">
Фамилия</td>
<td align=\"left\">
<input size=\"25\" name=\"familiq\" value=\"$profile[familiq]\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
</td>
<td align=\"left\">
<input type=\"submit\" name=\"update500001\" class='button1' value=\"Запази Промените\"></td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
</form>

<form method=\"POST\">
<table width=\"100%\">
<tr>
<td align=\"left\" width=\"25%\">
Текуща парола
</td>
<td align=\"left\">
<input type=\"text\" size=\"25\" maxlength=\"25\" value=\"pass\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"left\" width=\"25%\">
Нова парола
</td>
<td align=\"left\">
<input size=\"25\" name=\"skype1\" value=\"$profile[skype]\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
</td>
<td align=\"left\">
<input type=\"submit\" name=\"update500002\" class='button1' value=\"Промени паролата\"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</form>
 
Многото таблици са трудни за подръжка, вредят на СЕО-то, и увеличават Пейджлоуда, особено когато са вложени една в друга. :)
 
lub4o каза:
Код:
<form method="POST">
<table>
<tr>
<td>
<table width="100%">
<tr>
<td align="left" width="25%">
Nickname
</td>
<td align="left">
<input type="text" size="25" maxlength="25" value="$logged[username]" DISABLED></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="25%">
Skype
</td>
<td align="left">
<input size="25" name="skype1" value="$profile[skype]"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="25%">
Имейл</td>
<td align="left">
<input size="25" name="email" value="$profile[email]"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="25%">
Име</td>
<td align="left">
<input size="25" name="name" value="$profile[name]"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="25%">
Фамилия</td>
<td align="left">
<input size="25" name="familiq" value="$profile[familiq]"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
</td>
<td align="left">
<input type="submit" name="update500001" class='button1' value="Запази Промените"></td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
</form>

<form method="POST">
<table width="100%">
<tr>
<td align="left" width="25%">
Текуща парола
</td>
<td align="left">
<input type="text" size="25" maxlength="25" value="pass"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="25%">
Нова парола
</td>
<td align="left">
<input size="25" name="skype1" value="$profile[skype]"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
</td>
<td align="left">
<input type="submit" name="update500002" class='button1' value="Промени паролата"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</form>

Мерси +1.
 

Горе