change phpmyadmin directory

crazzybg

Registered
Това е кратка и лесна информация за XAMPP
когато вие нашишите localhost/phpmyadmin нямате проблем както и някой
ваш потребител когато напише yourip.com/phpmyadmin
така и той влиза това е едно от куците места в XAMPP за това
вие може да смените дерикторияте на това и да сте с % по спокойни :)
1. \xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf

Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
<Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

и го променяте на 3 те места както ви е по удобно (пример) :

Alias /byfiddlesticks "C:/xampp/byfiddlesticks/"
<Directory "C:/xampp/byfiddlesticks">
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

2. отиваме в папка \xampp и даваме преименувай (rename) на папка phpMyAdmin с това което сте замествали в файла httpd-xampp.conf
в моя случай беше "byfiddlesticks"


Мое мнение :
вижте има и други дериктории които отново са връзка с вашето PC
желателно е да ги промените (ДОРИ И ДА СТЕ ГИ ИЗТРИЛИ ПАПКИТЕ !)
защото ако разберат че сте с XAMPP ( те ще пробват...) може да видят
информация която ще им помогне до даден смисъл...

ще получат с каква машина сте, с каква PHP версия и каква ви е програмата която използвате за да подържате сайта , с което ще имат
преднина и информация относно каде ще имате слаба точка.


Това ми трябваше и го намерих в g**gle.com
дано ви свърши работа :)
 

Горе