Contact form error sender name

fpro

Registered
Здравейте .. имам следният проблем ..
..контактната форма на сайта работи безотказно от гледна точка на изпращане на емайли ... но имам друг проблем...
формата е слажена на саита и когато се изпраща е майл от там аз го получав на посоченият е майл от мен .. но като подател в пощенската ми кутия като подател ми излиза името на сайта а не от името на клиента които е написал неговият емайл..тоест илиза но във самото съобщение..
а в пощенската кутия на мястото From : To : ..ми излиза името на сайта ..с две думи се получава така ... от: www.myroandrou.com --- до:www.myroandrou.com

ето и самият код ..

********************************
<?
error_reporting(0);
if ($_POST){
foreach($_POST as $key=>$val){$$key=$val;}
if ($_POST['Name']){
$post_captcha = strtoupper($_POST['code']);
$status = Send_Mail('info@myroandrou.com',$_SERVER['HTTP_HOST'],'Contact Form','','code,Send','ilia.hristov@yahoo.com');
?><div class="good_message">Thank you for your message! We will contact you as soon as possible. </div><?
}
}

?>
<form id="Contact_Form" method="post" enctype="multipart/form-data" name="Contact_Form">
<font size="2">Your name:<br></font>
<div class="form"><input type="text" name="Name" /></div>
<font size="2">E-mail address:<br></font>
<div class="form"><input type="text" name="Email" /></div>
<font size="2">Your message:<br></font>
<textarea rows="40" cols="50" name="Message" /></textarea><br>
<input type="submit" value="Send" name="Send" />
</form>


<?


//----------------- SENDINDG E-MAILS --------------------------------
function Send_Mail($mail_to,$mail_from,$mail_subject,$msg_text,$not_sending_fields='',$cc_to,$ouput='email'){
$mail_status = 1;
// -----------------------------------------------------
if ($msg_text==""){
unset ($msg_text);
$msg_text.="================================================== <br />\n";
$msg_text.='This message was sent on : '.date('Y-m-d H:m(worry)'). "<br />\n";
$msg_text.="================================================== <br />\n";
// ---------------------
$arr_not_sending_fields = explode(',',$not_sending_fields);
//----------------------
foreach ($_POST as $k=>$v) {
if (!in_array($k,$arr_not_sending_fields)) {
if ($_POST[$k]!=""){
$msg_text.= '<strong>'.$k.'</strong> : '.$v. "<br />\n";
}
}
}
$msg_text.="================================================== <br />\n";
$msg_text.= 'From IP : '.$_SERVER['REMOTE_ADDR']. "<br /> \n";
$msg_text.="================================================== <br />\n";
}
// -----------------------------------------------------
$headers = "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "From: $mail_from <$mail_from>\n";
$headers .= "Bcc: $cc_to\n";
$headers .= "Reply-To: $mail_from\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset="utf-8"';
$header .= "Return-Path: Some One <fpro@".$_SERVER['HTTP_HOST'].">\r\n";
$header .= "Organization: ".$_SERVER['HTTP_HOST']."\r\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP's mail() Function\n";
// -----------------------------------------------------
if ($ouput=='web'){
echo "header: ".$headers."<br><br>\n\n";
echo "to: ".$mail_to."<br><br>\n\n";
echo "subject: ".$mail_subject."<br><br>\n\n";
echo "content: ".$msg_text."<br><br>\n\n";
}
// -----------------------------------------------------
if ($ouput=='email'){
mail($mail_to, $mail_subject, $msg_text,$headers) or $mail_status = 0;
}
// -----------------------------------------------------
return $mail_status;
}
?>
******************************
...благодаря ..
..и като заключение исакм ефекта от промяната да е .. когато кликна в пощата на replay (отговор)...автоматично да ми излиза е майла на подателя а не този на сайта...
 
...не съм си обяснил проблема добре .. или има нещо друго което аз незнам :)
 

Горе