get input value from ajax div - решен

vasilev

Registered
здравейте ,
изкарвам от базата лист със услуги :

Код:
   $servlist .= "<option value=".$row['service_name'].">".$row['service_name']."</option>";

искам да инсъртна два записа - един за service_name и един за service_time като двата са свързани .
може ли това да стане и как ..
 

vasilev

Registered
оправих заглавието защото не става така както го мислих :)
само че сега се опитвам да вкарам в базата записи от тези които съм изкарал с ajax-a .

прилагам код :

Код:
ajax:

var serviceid = document.getElementById('service_id').value;
	var queryString = "?serviceid=" + serviceid;
	ajaxRequest.open("GET", "pages/getprice.php" + queryString, true);
	ajaxRequest.send(null);

част от getprice.php

Код:
while($row = mysql_fetch_array($qry_result)){
	$display_string .= "<td>$row[service_price]</td>";
	$display_string .= "<input type='hidden' name='servicename' id='servicename' value='$row[service_name]'>";
	$display_string .= "<input type='hidden' name='servicetime' id='servicetime' value='$row[service_time]'>";
}
$display_string .= "</tr>";
$display_string .= "</table>";
echo $display_string;

част от главния php
Код:
$servlist .= "<option value='".$row['service_id']."'>".$row['service_name']."</option>";
  } ?>
   <div class="field"><span class="label">Услуга:</span><span class="box">
   <select name="heading" class="logbut" onchange='ajaxFunction()' id="service_id">
<option value="">Моля Изберете</option><?=$servlist;?></select><div id='ajaxPrice' style="display:none"></div>

тук искам да ги инсъртна ..
Код:
$event_time = htmlspecialchars($_POST["service_time"]);
  $query = "INSERT INTO ..
 

Горе