Mod_rewrite и dynamic към static URL

carbonated

Registered
Ползвам mod_rewrite, за да си направя урл-а от динамичен в статичен или:
/woot.php?id=10
=>
/woot/10

До тук няма проблем. Обаче не искам да може да се влиза през woot.php и нещо запецнах. В момента се опитвам да направя заявките към woot.php?id=10 да ги пренасочи към статичния адрес. Ако имате други идеи ще се радвам да ги чуя.
Код:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^woot/([0-9]+)$ woot.php?id=$1
RewriteRule ^woot.php?id=([0-9]+)$ woot/$1 [R]

Имам и още един въпрос. Как трябва да променя следното правило, за да няма значение дали в адрес бара ще напишеш /test или /test/ ?
Код:
RewriteRule ^test$ /test.php
 
carbonated каза:
Ползвам mod_rewrite, за да си направя урл-а от динамичен в статичен или:
/woot.php?id=10
=>
/woot/10
До тук няма проблем.Обаче не искам да може да се влиза през woot.php и нещо запецнах.

Да не може да влиза и примерно да редиректва към началната страница:
Код:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^woot/(\d+)$ woot.php?id=$1 [L]
RewriteCond %{THE_REQUEST} woot\.php [NC]
RewriteRule .* http://%{HTTP_HOST}? [R=301,L]

carbonated каза:
Имам и още един въпрос. Как трябва да променя следното правило, за да няма значение дали в адрес бара ще напишеш /test или /test/ ?

елементарно:
Код:
RewriteRule ^test/?$ /test.php
 

Горе