MySQL - Структура на таблици ?

monty1991

Registered
Здравейте!

Искам да ви попитам дали може да ми помогнете да структорирам правилно тези 2 таблици за да не ми дава "всевъзможни измислени грешки" ..

Код:
 $eplug_table_names = array
 (
 "lgsl"
 );

Към горния код искам да добавя още едно име "voting"

-----------------------------------------------

Код:
$eplug_tables = array
 (
 "CREATE TABLE `".MPREFIX."lgsl` (

  `id`     INT   (11) NOT NULL auto_increment,
  `type`    VARCHAR (50) NOT NULL DEFAULT '',
  `ip`     VARCHAR (255) NOT NULL DEFAULT '',

  PRIMARY KEY (`id`)

 ) ".(strpos(mysql_get_server_info(), "4.0") !== FALSE ? "TYPE=MyISAM;" : "ENGINE=MyISAM CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;")
 );

И към този код да се създава още една база данни "voting"
със следните неща ..


Код:
CREATE TABLE `voting` (

 `id`      int   (11) NOT NULL auto_increment,

 `server_id`  int   (10) NOT NULL,
 `vote_ip`   varchar (15) NOT NULL,
 `time`     int   (11) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

С 2 думи, както и да ги свържа .. все дава няква грешка :(
Ще съм ви благодарен за помоща! Все пак вие разбирате каде-каде повечко от тези неща :)
 
Не разбрах к'во се опитваш да направиш, но коя таблица за к'во е - действам на сляпо;

SELECT *, COUNT(`voting`.`id`) AS `count` FROM `lgsl`, `voting` WHERE `lgsl`.`id`=`voting`.`server_id` ORDER BY `lgsl`.`id` DESC

Предполагам искаш да извадиш гласуванията на даден сървър от таблица `voting`


Въобще не мисля, че ще стане, но пробвай.
 

Горе