Proxy защита

Правиш проверка

PHP:
if (
   $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']
  || $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED']
  || $_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR']
  || $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']
  || $_SERVER['HTTP_VIA']
  || in_array($_SERVER['REMOTE_PORT'], array(8080,80,6588,8000,3128,553,554))
  || @fsockopen($_SERVER['REMOTE_ADDR'], 80, $errno, $errstr, 30))
{
  //Ако е засечено прокси
  exit();
}
 
Radko каза:
Правиш проверка

PHP:
if (
   $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']
  || $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED']
  || $_SERVER['HTTP_FORWARDED_FOR']
  || $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']
  || $_SERVER['HTTP_VIA']
  || in_array($_SERVER['REMOTE_PORT'], array(8080,80,6588,8000,3128,553,554))
  || @fsockopen($_SERVER['REMOTE_ADDR'], 80, $errno, $errstr, 30))
{
  //Ако е засечено прокси
  exit();
}
Ммм нещо не работи.. влизам си нормално през браузъра и засича че все едно ползвам прокси, а всъщност не ползвам.. :?
 

Горе