Странициране

kenwood10

Registered
Някои може ли да ми страницира този код ? Мъчих се и накрая се ядосах и го оставих но доиде момента които трябва да бъде странициран благодаря предварително!

PHP:
<? include("header.php"); check_login("car_dealership.php"); ?>
<? include("menu.php"); ?>
<?
if($_POST['go']) {

if($urow['carid'] > 0) {

echo errorbox("Вече имате закупена кола. Трябва да я продадете за да купите друга.");

}

else

{

$name = protect($_POST['name']);

$carid = protect($_POST['carid']);

$moshnost = protect($_POST['moshnost']);

$price = protect($_POST['price']);

if($urow['money'] < $price) {

echo errorbox("Недостатачна наличност на пари.");

}

else

{

$update1 = mysql_query("UPDATE users SET carid='$carid', money=money-$price, moshnost=moshnost+$moshnost WHERE id='$urow[id]'");

echo okbox("Вие успешно закупихте <b>$name</b>.");

$urow = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id='$urow[id]'"));

}

}

}

?>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">

<?

$sql = mysql_query("SELECT * FROM cars ORDER BY id");

if(mysql_num_rows($sql)>0) {

 while($row = mysql_fetch_array($sql)) {
   if($i%3 == 0)

   echo "</tr><tr>";

?>

<td valign="top" width="30%"><table border="0" cellspacing="1" width="100%" cellpadding="1">

 <tr>

  <td width="100%" colspan="2" style="padding: 5px; font-size: 12px; font-weight: bold; background: #c8c8c8;"><? echo $row['name']; ?></td>

 </tr>

 <tr>

  <td valign="top"><a href="<? echo $row['image']; ?>" target="_blank"><img src="<? echo $row['image']; ?>" border="0" width="70px"></a></td>

  <td valign="top" width="100%" style="background: #e7e7e7;">

	<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">

	 <tr>

	  <td width="70%" align="center"><span style="font-size:18px;"><b>$<? echo $row['price']; ?></b></span><br/><span style="font-size:9px;">+<? $moshnost = ($row['price']/$everylevel)+$everyadd; echo $moshnost; ?> мощност</span></td>

	  <td width="30%" align="center">

		<form action="" method="POST">

		<input type="hidden" name="name" value="<? echo $row['name']; ?>">

		<input type="hidden" name="carid" value="<? echo $row['id']; ?>">

		<input type="hidden" name="price" value="<? echo $row['price']; ?>">

		<input type="hidden" name="moshnost" value="<? $moshnost = ($row['price']/$everylevel)+$everyadd; echo $moshnost; ?>">

		<input type="submit" class="btn2" name="go" <? if($urow['carid'] == $row['id']) { echo 'readonly'; } ?> value="Купи">

		</form>

	  </td>

	 </tr>

	</table>

  </td>

 </tr>

</table></td>

<?
	$i++;
 }

}

else

{

echo '<tr><td>';

echo errorbox("Няма коли за продаване.");

echo '</td></tr>';

}
?>

</table><? include("footer.php"); ?>
 
Както казах мъчих се и неможах.. неискам на готово ако това се опитваш да ми намекнеш ! ако може да ми обясниш малко по просто как да го направя или да ти дам кода които се опитах да направя и да ми кажеш къде бъркам ?
 
Аз не намеквам, напълно директно си ти го казах.

1. Взимаш номера на страницата с GET метода
2. Правиш заявка към базата и използваш LIMIT функцията (Условието в MySQL за връщане на резултати от номер до номер е "limit". Първата цифра показва откъде, а втората колко до колко резултата след първата да покаже.)
3. Показваш резултатите

Пример:
PHP:
<?php
//Взимаме страницата с GET метода - променливата е $page
//филтрираме данните
//Ако няма избрана страница приемаме, че тя е първата.
if(isSet($_GET['page'])) {
	$page = (int)$_GET['page'];
} else {
	$page = 1;
}
$max = 10; //по колко резултата да показва
$end = $page*$max; //За да изчислим откъде да се започне взимаме страницата + броя резултати на страница.
$url = "index.php"; //файла, който ще използваме
$query = mysql_query("SELECT * FROM `table` LIMIT {$end}, {$max};") or die(mysql_error()); //Използваме LIMIT функцията, с която взимаме записи от даден до даден ред
//показваме изходните данни.
//ако нямаме резултат ще върне - Няма намерени резултати!
if(mysql_num_rows($query) > 0) {
	while($row = mysql_fetch_object($query)) {
		echo "{$row->kolona}";
	}
	$prev = $page-1;
	$next = $page+1;
	echo "<a href=\"{$url}?page={$next}\" title=\"следваща\"><b>>>></b></a> <a href=\"{$url}?page={$prev}\" title=\"предишна\"><b><<<</b></a>";
} else {
	echo "Няма намерени резултати!";
}
?>
MySQL & PHP : Основи
Основи на PHP - част 1
Основи на PHP - част 2
Основи на PHP - част 3
Основи на PHP - част 4

ПРОМЕНЕНО МНЕНИЕ \ 18:53 , 22 Февруари
 

Горе